• PR Bindingkoor

Kerstconcert Stella Natalis

AALSMEER Het Bindingkoor geeft zondag 9 december om 16 uur een kerstconcert in de Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55. De entree is 10 euro, inclusief consumptie. Tot 18 jaar 5 euro. De zaal gaat open om 15.30 uur.

Het kerstconcert van Het Bindingkoor bestaat dit jaar uit de uitvoering van de Stella Natalis door Karl Jenkins. Het stuk is geschreven voor koor, kinderkoor, solist en orkest. Zondagmiddag 9 december wordt het uitgevoerd met een sopraan en een klein ensemble. De muzikale leiding is in handen van dirigent Henk Trommel.
De leden van Het Bindingkoor hebben met veel plezier gerepeteerd aan dit twaalfdelige werk. Het begint uitbundig met de uitroep Celebro!, vrij vertaald Wij hebben iets te vieren! Er komt ook een lieflijk wiegeliedje voorbij én de koorleden bezingen bibberend en stotterend van de kou een lied over de winter. Tijdens het zingen van Dona Nobis Pacem is er altijd een koorpartij die eindeloos het woord pacem (vrede) herhaald. Ritmisch gezien zijn er ingewikkelde delen bij. Slagwerkers Herman Halewijn en Ewoud Zeldenrust zorgen voor het nodige spektakel. Ook met medewerking van Emile Meuffels op trompet, Charley Bo Meyering op piano en de sopraan Arleen van Wijland.