• Milou, Emilis en Emilie, Gertjan van der Hoeven en Robbert-Jan van Duijn legden samen de eerste steen

    Arjen Vos Fotografie
  • De kinderen van IKC Triade mochten ballonnen oplaten

    Arjen Vos Fotografie

Kinderen IKC Triade leggen eerste steen nieuw gebouw

AALSMEER Op woensdag 11 juli waren kinderen en leerkrachten van de Triade scholen getuige van het plaatsen van de eerste steen van hun nieuwe gebouw aan de Dreef.

De steen is geplaatst door kinderen die op de opvang en/of school zitten bij IKC Triade. Gertjan van der Hoeven (oud-wethouder) en Robbert-Jan van Duijn (wethouder) hielden de eerste steen goed in de gaten. Het is voor iedereen een feestelijk moment om te kunnen zien dat zij half 2019 naar een nieuw gebouw gaan verhuizen. IKC Triade (een samenwerking tussen Solidoe Kinderopvang en Stichting Jong Leren) bieden daar opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit vanuit een gedeelde pedagogische visie.
Onderwijsdirecteur Laura van Rossen: "Wij waren heel blij met de eerste paal van ons nieuwe gebouw in mei. En zeker nu de eerste steen is gelegd, komt het nieuwe doel steeds dichterbij. Mede dankzij de wethouder en oud-wethouder Onderwijs van Aalsmeer. Zij hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. In het integraal kindcentrum (IKC) leren we kinderen naast rekenen en taal veel andere vaardigheden, zoals op het gebied van multimedia, sport en cultuur en natuurlijk sociale vaardigheden."
Monic van Diemen, directeur-bestuurder kinderopvang: "IKC Triade is een plek waar wij kinderen een veilige en uitdagende omgeving bieden. Met dit aanbod ontzorgen wij Aalsmeerse ouders; hun kind kan van de kinderopvang naadloos doorstromen naar de basisschool. Ieder kind kent dan het gebouw, de kinderopvang begeleiders en de leerkrachten en merkt daardoor minder verschil in manier van leren en spelen tussen opvang en school."
Het nieuwe gebouw met 'ateliers', de buitenruimte en de pedagogische visie zijn ingericht met bijzondere aandacht voor samenwerking en sport/beweging. Het klimaatvriendelijk gebouw maakt gebruik van restwarmte en niet meer van gas.
De komende periode kan de voortgang van IKC Triade gevolgd worden via: www.ikctriade.nl