• Naomi Heidenga

Klimaatstruiken uitgedeeld aan inwoners

Naomi Heidinga

AALSMEER Kamperfoelie of Wollige Sneeuwbal. Inwoners van Amstelveen en Aalsmeer konden zaterdag 14 oktober een van beide 'klimaatstruiken' kiezen.

Wethouders Peter Bot (Amstelveen) en Jop Kluis (Aalsmeer) deelden vierhonderd gratis struiken uit. Daarmee steunen ze het burgerinitiatief van MyEarth, een organisatie opgericht door Ton van Oostwaard. Voor elke gratis struik worden tien struiken in de gemeenten geplant.

Van Oostwaard is sinds 2007 bezig met planten die klimaatadaptief zijn. 'Ik hoorde over Live Earth op de radio, een initiatief van Al Gore. Dat prikkelde mij. Ik wilde iets doen om de klimaatverandering te helpen tegen te gaan. Daarom ben ik wetenschappelijke rapporten hierover gaan lezen. Zo ben ik achter het bestaan van klimaatadaptieve planten gekomen. Dat betekent dat de planten eigenschappen hebben die zorgen voor een beter milieu. Planten zuiveren de lucht door CO2 te binden en fijnstof af te vangen.' Van Oostwaard veredelt de planten zo, dat deze eigenschappen worden versterkt.

De kamperfoelie, die 'Green Junkie' wordt genoemd, heeft op die manier meer bladoppervlak gekregen en de plant is extra harig. Met die haartjes wordt extra fijnstof afgevangen. Veel planten kunnen fijnstof afvangen met hun bladeren, maar bij een regenbui spoelt het fijnstof eraf. Dankzij de haartjes is dit effect veel kleiner.

MyEarth heeft tot doel in ieder geval 25.000 hectare met de struiken te beplanten in en om Amsterdam. Hiermee kan de luchtkwaliteit van de stad worden verbeterd en de schadelijke uitstoot van Schiphol worden tegengegaan. 'We werken aan de Stelling 2.0', vertelt Van Oostwaard. 'Bij dit project willen we het inundatiegebied van de forten van de Stelling van Amsterdam beplanten met de klimaatstruiken. Dat levert een mooi bos op - aantrekkelijk voor toeristen. Het levert bovendien een 'energieveld' op.'

De grote oppervlakten aan snel groeiend en luchtzuiverend groen kunnen na een aantal jaar worden 'geoogst'. Dit levert een behoorlijke hoeveelheid biomassa op die in een biomassacentrale verwerkt kan worden om elektriciteit op te wekken. Wat overblijft, wordt gemengd met baggerslib en groen compost om nieuwe planten te kunnen kweken.

Amstelveen en Aalsmeer vinden het een sympathiek initiatief en helpen Van Oostwaard graag verder. Daarom nemen ze vierduizend planten af, die in de gemeenten worden geplant. Waar is nog niet bekend, maar ze krijgen in ieder geval een plekje bij wegen, om zoveel mogelijk profijt van de struiken te hebben.

Daarnaast komen de struiken in zo'n vierhonderd tuinen te staan. 'Ook al is dat niet direct aan de weg, toch hebben de struiken een positief effect', aldus Van Oostwaard.

De wethouders delen ondertussen struiken uit. Bij elke 'klant' vertellen ze enthousiast over het initiatief. Het is aan de inwoner: wordt het de Wollige Sneeuwbal of de Green Junkie? De laatste is favoriet vanwege zijn beperkte grootte.

MyEarth wil in het hele land struiken planten. Zaterdag worden ze in Margraten (Limburg) uitgedeeld. Meer info: www.myearth.global.