• ROBERTJOORE fotobureua R&M Joore

Laatste week zomeractiviteiten de climax

UITHOORN Buurtbeheren Zijdelwaard en Europarei hebben de afgelopen vier weken in nauwe samenwerking met Videt de kinderen een gevarieerd programma aangeboden.

De laatste week zomeractiviteiten vormde de climax. De bingo afgelopen dinsdag werd een groot succes voor de aanwezige kinderen. Datzelfde gold ook voor Bewegen met ouderen op donderdag. Het toppunt was echter opnieuw de Spelenkermis op vrijdag waar tegen de tweehonderd kinderen op af kwamen.

SPELENKERMIS Vrijdag moest de grote afsluiting worden. Samen met Zorg en Zekerheid was bij 't Buurtnest een groot aantal spellen uitgezet. Vanaf half twee mochten de kinderen gratis hun gang gaan. Wie dacht dat ropeskipping een beetje touwtjespringen was, kwam bedrogen uit. Met een springtouw kun je dus veel meer doen. Het hoelahoepen riep bij veel volwassenen nostalgische ervaringen op. Blikgooien, boter, kaas en eieren en sjoelen werden ook veel gespeeld. Spijkerbroek hangen leidde zelfs tot een heuse competitie. De pannakooi stond geen moment leeg, net zo min als de stormbaan. Kortom, ieder spel werd met evenveel enthousiasme gespeeld. Het touwtjetrekken in Kate&Go was natuurlijk ook heel geliefd. Tussendoor konden de kinderen weer genieten van door de Goudreinet beschikbaar gesteld fruit. Tegen drieën vonden de door IJssalon Esplanade gesponsorde ijsjes gretig aftrek. Alle kinderen lieten maar wat graag hun spelenkaart daarvoor aftekenen. Ook de gratis flesjes water waren erg in trek. Zo rond een uur of vier bleken ongeveer honderdtachtig kinderen een spelenkaart gehaald te hebben. Bovendien waren er meer dan vijftig volwassenen die ook graag zo'n kaart wilden hebben. Om half vijf maakte de organisatie een eind aan de spelen. Veel kinderen en ook volwassenen bleven nog wat hangen omdat het zo gezellig was. De hele middag was het druk en gezellig en genoot iedereen van de spellen en de sfeer.