Langer zelfstandig thuis wonen

AALSMEER De Vrijwillige Woonvoorlichters Ouderen (VWO's) zijn afgelopen week van start gegaan. Deze vrijwilligers zijn de laatste maanden opgeleid om ouderen te helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 'De Samenwerkende Ouderen Organisaties Aalsmeer / Kudelstaart hebben dit initiatief genomen. Zij hebben enthousiast vorm gegeven aan een manier om ouderen te helpen om zo goed en veilig mogelijk te kunnen blijven wonen in Aalsmeer. Ik ben hier erg trots op vooral omdat dit gedaan wordt met vrijwilligers. De inzet van Woonvoorlichters sluit ook helemaal aan bij de gemeentelijke afspraken die gemaakt zijn in de Woonagenda.'

'Ouderen moeten in een vroeg stadium bedenken of hun woonsituatie daarvoor wel geschikt is', zegt Wim van de Merbel, coördinator van de VWO's. 'Zij moeten bijvoorbeeld nadenken of zij hun huis moeten verbouwen. Of misschien kunnen ze beter verhuizen? Ze moeten dus tijdig maatregelen nemen en niet wachten tot het water aan de lippen staat. Dan zijn er vaak geen keuzes meer.'

HUISBEZOEK De Woonvoorlichters gaan bij ouderen op huisbezoek en nemen dan aan de hand van een checklist alle relevante onderwerpen door. Van de Merbel: 'We attenderen ze op alle mogelijkheden, helpen zoeken op internet, verwijzen ze naar de instanties waar ze terecht kunnen en helpen bij het invullen van formulieren. Ook kunnen wij hen doorverwijzen naar de juiste instanties voor (financiële) ondersteuning of deskundige hulp, zoals een makelaar, financieel adviseur, notaris enzovoort. Onze adviezen zijn gratis. We helpen iedereen graag op weg, zodat zij de toekomst zonder zorgen tegemoet kunnen zien.'

WOONDAG Op 4 november van 11.00 uur tot 15.00 uur presenteren de VWO's zich ook op de Woondag in het gemeentehuis. Naast brede informatie over 'Wonen in Aalsmeer' kunnen bezoekers ook een gesprek aangaan met één van de woonvoorlichters over wat zij kunnen doen om langer zelfstandig te blijven wonen.

De Vrijwillige Woonvoorlichters Ouderen zijn een initiatief van de Samenwerkende Ouderenorganisaties Aalsmeer/Kudelstaart. De VWO's zullen altijd uitgaan van uw wensen en mogelijkheden. U hoeft voor ondersteuning geen lid te zijn of worden van een ouderenbond.

Voor een afspraak of nadere informatie kunt u terecht bij de coördinator,

Wim van de Merbel, tel.: 0297-321143 of info@voa-aalsmeer.nl of via de website www.voa-aalsmeer.nl.

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn neemt de eerste folder in ontvangst van Wim van de Merbel.