Leerplein Dementie Aalsmeer

Truus Oudendijk

AALSMEER Volksziekte nummer één is dementie en niet hart- en vaatziekten of diabetes, wat je eigenlijk zou verwachten. Veel mensen krijgen er in hun directe omgeving mee te maken, doordat een partner, een ouder of een familielid getroffen wordt door een vorm van dementie.

In aanraking komen met dementie roept niet alleen emoties op, maar ook allerlei vragen en specifieke behoeften aan vaardigheden. Het betekent in vele gevallen dat dementie patiënten aangewezen zijn op mantelzorg. Om er meer over te weten te komen: hoe ga je er mee om? wat betekent het in het dagelijkse leven? welke medicatie is nodig? hoe ervaar je deze ziekte? en hoe kunnen onderwijsinstellingen hun curriculum hierop aanpassen?, heeft ZonMw en Deltaplan Dementie de ontwikkeling van het Leerplein Dementie Aalsmeer financieel mogelijk gemaakt. Dat is gebeurd in samenwerking met Zorgcentra Meerlanden ('t Kloosterhof), Vita Amstelland, Zorgcentrum Aelsmeer, Alzheimer Nederland, ROCvA, Hogeschool van Amsterdam, Alzheimer Nederland en de gemeente Aalsmeer.

BIJEENKOMSTEN EN EEN PORTAL Het leerplein bestaat uit twee delen: leerbijeenkomsten en een portal: www.dementie-aalsmeer.nl. Op het portal is heel veel informatie te vinden over dementie en over alle activiteiten die er in Aalsmeer en omstreken op het gebied van dementie georganiseerd worden. Het bijzondere is, dat het Leerplein zich richt op de gemeente Aalsmeer, maar dat er ook vaak verwezen wordt naar landelijke informatie. Daardoor is het portal goed gedocumenteerd en sluit het aan bij wat er bekend is over dementie. Er staan activiteiten op vermeld, zowel over welzijn als over zorg. Het project kent ook een belangrijke onderwijscomponent; dit is onder andere terug te zien in de educatieve elementen op het portal.

Op de vraag of mensen met dementie nog wel in staat zijn om op een portal informatie op te zoeken zegt projectleider Annette Beeftink: 'In een beginnend stadium en als er sprake is van ziektebesef vaak nog wel. Maar wanneer dat niet meer kan is samen kijken met de kinderen of met de mantelzorger ook altijd mogelijk. Het portal wordt bemand door deskundigen. Er is een contactformulier waar je je vraag kwijt kunt en dan word je door een medewerker van Mantelzorg en Meer (tel. 020-333 53 53) of van Vita Amstelland (tel. 0297-326670) te woord gestaan.'

Het tweede deel van Leerplein Dementie Aalsmeer bestaat uit bijeenkomsten rondom een bepaald thema, en is tevens een ontmoetingsplek waar mantelzorgers ervaringen uit kunnen wisselen en waar ruimte is voor informatie en educatie. Elkaar ontmoeten betekent dat ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid bij elkaar komen.

Onderwijsinstellingen zijn ook bij het project betrokken en nemen in bepaalde zorgvakken speciale aandacht voor de mantelzorger op.

'Bij dementie is het belangrijk om bij de dag te leven', legt Annette Beeftink uit. 'Kijk vooral naar wat je wel kunt, maar bereid je ook voor op de toekomst. Het helpt om er open over te zijn, zodat de omgeving er rekening mee kan houden.'

Dit Leerplein is gericht op Aalsmeer maar er komt nu ook voor Amstelveen een apart portal met dezelfde opzet .