• Archief BDU

Leuke Bijen Motie met liefde omarmd

AALSMEER Met de bijen gaat het wereldwijd slecht. Ze nemen zowel in soorten als in aantallen af.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want bijen zijn onontbeerlijk voor het bestuiven van onze voedselgewassen. In Aalsmeer wordt er al de nodige aandacht aan besteed. Bij werkzaamheden aan de buitenruimte zijn op de Stommeerkade, in samenwerking met het Wellant-College en het Waterschap, bij-vriendelijke gewassen ingezaaid. De gemeenteraad wil graag dat dit op nog meer plaatsen gaat gebeuren. Met elkaar dienden zij een motie in met het verzoek aan het college om op zoek te gaan naar 20 locaties van minimaal 100m2 in de gemeente, die geschikt zijn voor het inzaaien van bij-vriendelijke gewassen. Het liefst in samenwerking met inwoners en betrokken organisaties. Ook is het van belang om bewustwording te creëren, want in eigen tuin kan het nodige gedaan worden voor behoud van de bijen. Nestelgelegenheid bieden bijvoorbeeld en voldoende voedsel. De motie werd met liefde omarmd.