• Vanaf links: Mirjam Leféber, Bob Coppes en Catja de Rijk.

    Mandy van der Zwaard

Leven na de Bijna Dood Ervaring

KUDELSTAART 'BDE is de afkorting van Bijna Dood Ervaring.' Catja de Rijk vertelt nog altijd geroerd over die bijzondere ervaring die haar leven totaal veranderde. Zij is een samenwerking gestart met Mirjam Leféber en wetenschapper Bob Coppes om nazorg te leveren aan mensen die deze -vaak traumatische - ervaring ook gehad hebben.

Mandy van der Zwaard

Mensen die soms wel dertig jaar nergens over gesproken hebben óf niet geloofd werden. Het team begeleidt zowel op persoonlijk en spiritueel vlak maar ook op wetenschappelijk gebied. Ze geven lezingen door het hele land en op zaterdag 12 januari zullen er televisieopnames gemaakt worden tijdens een lezing in Kudelstaart.

OPROEP De Rijk, ervaringsdeskundige: 'Tijdens een hartkatherisatie kreeg ik een hartstilstand en een BDE. Mijn geluk was, dat ik daarna bij een revalidatiearts kwam die bekend was met dit verschijnsel. Zij heeft mij het juiste pad op geholpen. Maar uit eigen ervaring weet ik dat er heel weinig nazorg is. En dat wil ik, samen met dit team, veranderen. Vooral ook omdat het gemiddeld zeven jaar kan duren voor het leven weer op de rit is.' Het team roept medici op vooral te komen en lezingen bij te wonen. Iedereen uit de medische wereld kan het verschil maken. 'De nazorg kán veranderen, als door medici wordt opgepakt welke hulp er nodig is. Wij pleiten voor een goede samenwerking, zodat het trauma omgezet kan worden in een verrijking.'

BEWIJS Bob Coppes heeft onderzoek gedaan en enkele boeken gepubliceerd over het fenomeen. Zo zegt hij dat er uit objectief onderzoek blijkt dat zuurstofgebrek geen oorzaak is, zoals lang beweerd werd. Uit de vele BDE verhalen blijkt dat ze ook kunnen voorkomen zonder dat er van een hartstilstand of ongeluk sprake is. Hij is er persoonlijk van overtuigd dat een BDE de eerste stap is in het leven na de dood. Het bewustzijn stopt namelijk niet met de dood volgens hem.

CONTROLE Mirjam Lefeber begeleidt al meer dan twintig jaar mensen, onder andere in hun zoektocht na een BDE. 'Vaak wordt er na een BDE ernstige hinder ondervonden van geluid, licht en andere prikkels, die komen heel hard binnen. Ik help om daar mee om te gaan, zodat je weer controle krijgt over je eigen energieveld. En, ook niet onbelangrijk, hoe je het trauma verandert in verrijking.' Leféber kent verhalen uit de praktijk dat mensen soms niet weten dat ze sensitief geworden zijn door de BDE, ze zijn niet bekend met het feit dat ze deze ervaring gehad hebben. 'Je moet je voorstellen dat je op een bepaald moment merkt dat je een persoonsverandering hebt ondergaan. Materiële zaken waar je aan gehecht was, geef je nu zomaar weg, zaken die belangrijk waren voor de BDE kunnen daarna totaal waardeloos zijn. De uitspraak: 'Ik herken mijzelf niet meer' horen wij vaker.'

TELEVISIEOPNAMES Zaterdag 12 januari staat er een lezing gepland op De Hooizolder te Kudelstaart. Daar zal een cameraploeg aanwezig zijn van een Nederlandse omroep. Uit deze lezing worden fragmenten gebruikt in een televisieprogramma. De dag voor de opnames is er een interview met Coppes en de Rijk bij radio Noord-Holland in het lunchprogramma. De dames uit het team staan samen in januari in het blad Vrouw van de Telegraaf. Lezingen worden door het hele land gegeven,
kijk voor data: www.bde-verijking.com