• Gemeente Aalsmeer

Aannemer begint met uitgraven dak Fort bij Kudelstaart

KUDELSTAART Aannemersbedrijf De Groot Waterbouw B.V. uit Aalsmeer begint binnenkort in opdracht van de gemeente Aalsmeer met de voorbereidende werkzaamheden van de renovatie van het dak van Fort Kudelstaart. De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases.

De eerste fase bestaat voornamelijk uit het uitgraven van het dak. De planning is dat dit eind december is afgerond. De gronden die hierbij vrijkomen, gaan naar de gemeentelijke grondbank aan de Ambachtsheerweg te Kudelstaart.

RECONSTRUCTIE Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt begonnen met de tweede fase: de daadwerkelijke reconstructie van het dak. Hiervoor wordt een andere, gespecialiseerde aannemer gecontracteerd zodra het dak is uitgegraven. De planning is dat de uitvoering van deze werkzaamheden begint in het eerste kwartaal van 2020.

Het kan zijn dat omwoners tijdens deze werkzaamheden enige overlast of hinder ondervinden. De gemeente en de aannemer doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Robbert Thoolen van de gemeente Aalsmeer (020-5404349). Voor specifieke vragen en/of klachten over de uitvoering kunnen inwoners terecht bij Dave de Groot van het aannemersbedrijf De Groot Waterbouw B.V. (06-53686509).