• Kasper Jonker (van Onbeperkt aan de slag) en Robert van Rijn (wethouder).

    aalsmeer.nl

Onbeperkt aan de slag in gemeente Aalsmeer

AALSMEER Op dit moment is er een arbeidsmarkt met veel vacatures. Toch staan er, ook nu nog, mensen aan de zijlijn: zoals een groep mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de gemeente Aalsmeer. En wat gebeurt er als de arbeidsmarkt verandert: als er weer minder vacatures komen? Samen met Onbeperkt aan de Slag hield de gemeente op 12 december het eerste CEO-ontbijt voor het bedrijfsleven, waar deze onderwerpen werden besproken.

In het Flower Art Museum hielden Kasper Jonker, Machteld Cossee, Sven Romkes en Mark de Groot van Onbeperkt aan de Slag een inspirerend, positief verhaal met de nodig zelfspot. Ze vertelden waar zij tegen aan lopen met hun beperking en wat de toegevoegde waarde is om juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Wethouder Robert van Rijn: "Deze ontbijtsessie werd door iedereen als succesvol ervaren en is voor herhaling vatbaar. De arbeidsmarkt is er voor iedereen: jong of oud, theoretisch of praktisch geschoold, wel of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het ook belangrijk dat we hierover met elkaar in gesprek blijven en kijken waar de mogelijkheden liggen."

NIEUWE AGENDA ECONOMIE Het arbeidsmarktperspectief van Aalsmeer is gunstig. De potentiële beroepsbevolking groeit nog tot 2030 en de werkloosheid in Aalsmeer is zeer laag. Dit alles is in de basis positief, maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Het wordt moeilijk om passend geschoold personeel te vinden en dat kan de ontwikkeling van bedrijven in Aalsmeer remmen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hierin de oplossing bieden. Daarom heeft de gemeente in de nieuwe agenda voor economie en recreatie & toerisme aan dit thema extra aandacht gegeven.

ONBEPERKT AAN DE SLAG Het doel van Onbeperkt aan de Slag is het in contact brengen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking met werkgevers. Meer informatie hierover staat op: onbeperktaandeslag.nl