• BDUmedia

Vragenlijst over ideeën voor afvalinzameling in Aalsmeer

AALSMEER De gemeente Aalsmeer roept inwoners op mee te denken over hun ideale afvalinzamelsysteem. Doel is om niet alleen de hoeveelheid afval terug te dringen, maar ook het afval dat wel wordt aangeleverd zo goed mogelijk te scheiden. 

De rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland de opdracht gegeven de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen én afval goed te scheiden. Dit gebeurt onder het motto 'Van afval naar grondstof'.

DOELSTELLING De landelijke doelstelling is maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. Gemiddeld biedt een inwoner van gemeente Aalsmeer nu nog jaarlijks 194 kilo restafval aan via de containers voor restafval en de milieustraat.

Het totale afvalaanbod van huishoudens moet dus omlaag en de afvalscheiding beter om de landelijke doelstelling te halen. De gemeente wil deze opdracht samen met de inwoners oppakken. Zij kunnen aangeven hoe hun ideale inzamelsysteem eruitziet door een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 4 november via deze website. Wie de vragenlijst liever op papier invult, kan deze afhalen bij de receptie van het gemeentehuis en daar ook weer inleveren. 

BEWONERSBIJEENKOMSTEN Adviesbureau JMA organiseert namens de gemeente drie bewonersbijeenkomsten. Hier wordt ingegaan op de doelstellingen die er liggen en wordt gebrainstormd met de aanwezigen over hoe de hoeveelheid restafval omlaag kan en de service voor grondstoffen beter kan. De bijeenkomsten vinden plaats in het dorpshuis van Kudelstaart (8 november vanaf 15.00 uur), De Oude Veiling (12 november vanaf 19.00 uur) en The Beach (14 november vanaf 19.00 uur).

Naast dit traject verzorgt JMA ook gastlessen op scholen in Aalsmeer en Kudelstaart om zo de ideeën op te halen die de kinderen in de gemeente hebben over afvalinzameling.