• Thirsa van der meer (met boeken) en de vrouwen van de Soroptimistenclub.

    Truus Oudendijk

Watertoren oranje verlicht als symbool voor betere tijden

AALSMEER Orange the World is een campagne die in leven geroepen is door de VN met als doel aandacht te vragen voor het feit dat wereldwijd 45 procent van de vrouwen op de een of ander manier te maken krijgt met geweld. Op verschillende plaatsen zijn prominente gebouwen 16 dagen in oranje licht gehuld als symbool voor de opkomende dagenraad en teken van hoop op een betere toekomst. De campagne begon op 25 november en eindigt op 10 december, de dag voor de rechten van de mens.

Truus Oudendijk

INITIATIEF Dit jaar doet Aalsmeer voor het eerst mee. Een initiatief van Thirsa van der Meer, raadslid voor het CDA. Ze wilde daadwerkelijk iets met de oproep van de VN doen. Samen met Lucie Hofman van de Soroptimistenclub Ronde Venen/Uithoorn heeft ze het voor elkaar gekregen dat de watertoren de komende weken oranje verlicht is. Maandag 25 november, de internationale dag om geweld tegen vrouwen te stoppen, was er een receptie in de Oude Veiling.

EENZAAMHEID "Er is geen rechtvaardiging voor geweld". zei burgemeester Oude Kotte, die deze avond ook aanwezig was. "Miljoenen vrouwen en meisjes kennen de angst en eenzaamheid die voortkomt uit huiselijk en seksueel geweld. Het is een donker geheim achter honderdduizenden voordeuren en een hardnekkig probleem dat moeilijk is op te lossen. Het bespreekbaar maken is al een overwinning op zich."

PERSOONLIJK VERHAAL Een derde van vrouwen uit de Europese Unie kent fysiek of seksueel geweld uit eigen ervaring. In andere werelddelen is dat aantal vaak nog hoger. In Nederland betreft een op de drie geweldsincidenten waar de politie voor uitrukt huiselijk geweld. Het is een probleem dat het levensgeluk van miljoenen vrouwen ernstig schaadt. Maar ook hun gezondheid lijdt hieronder. Vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld hebben een verdubbelde kans op depressie of verslaving. Vier van de tien lopen fysieke verwondingen op en dat heeft effect op hun carrière mogelijkheden, omdat het leidt tot concentratieverlies en gebrek aan zelfvertrouwen. Geweld tegen vrouwen is geen probleem in algemene zin, iedere vrouw heeft haar eigen persoonlijke verhaal en het is belangrijk dat ze dat verhaal durft te delen, om het isolement van eenzaamheid te doorbreken.

ORGANISATIE De Soroptimistenclub is een internationale organisatie van werkende vrouwen, die zich het lot van slachtoffers van geweld aantrekken. "We gaan nog jaren door met acties" zei Lucie Hofman "en we hopen dat deze campagne zich als een olievlek over de wereld verspreid." De vrouwen die lid zijn van de Soroptimistenclub dragen allemaal een oranje sjaal als teken van saamhorigheid met meisjes en vrouwen die geconfronteerd worden met geweld. Wat betreft Thirsa van der Meer is deze actie in Aalsmeer een eerste voorzichtig begin, met als doel om aandacht te vragen en de discussie op gang te brengen. Zij hoopt dat het volgend jaar zeker verder uit te kunnen breiden.