• Gemeente Aalsmeer
  • Gemeente Aalsmeer

Wethouder ontvangt rapport over behoeftes arbeidsimmigranten

AALSMEER Wethouder Wilma Alink heeft woensdag de net afgestudeerde Farha Alibux en haar begeleider Helma Keesom en collega's van Participe ontvangen. Zij kwamen Alibux' scriptie over blijvende Oost-Europese arbeidsmigranten aanbieden aan de wethouder.

Alibux heeft in opdracht van Participe onderzoek gedaan naar de behoeften van de blijvende Oost-Europese arbeidsmigranten. Er is daarbij gekeken naar onderwijs, ontwikkelingskansen, gezondheid en preventie.

TAALLES Uit het onderzoek blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten behoefte hebben aan een ruimer aanbod van taalles en aandacht voor de taal binnen het onderwijs en de ontwikkelingskansen. Daarnaast wil deze groep graag beter aansluitende communicatie bij zorginstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Ook hebben de Oost-Europese arbeidsmigranten behoefte aan meer begrip vanuit de werkgever rondom ziekte en het vrij vragen om naar de huisarts of dokter te gaan.

Een ander belangrijk punt dat naar voren komt in het rapport is huisvesting. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om in de toekomst dieper in te gaan op het huisvestingsvraagstuk in Aalsmeer rondom de Oost-Europese arbeidsmigranten.

MOOIE RESULTAAT Met het onderzoek heeft Alibux haar opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam afgesloten. "Ik wilde Farha natuurlijk hartelijk feliciteren met het behalen van dit mooie resultaat", aldus de wethouder. "Maar ook bedanken voor haar inzet en dat ze dit onderwerp heeft gekozen voor haar scriptie. Het levert waardevolle inzichten voor Participe en de gemeente. We gaan kijken hoe we deze kennis in de praktijk kunnen gaan brengen."