• Truus Oudendijk

Massaal ongenoegen over uitbreidingsplannen Schiphol

AALSMEER De publieke tribune tot aan de laatste plaats bezet en de galerij boven ook vol met belangstellenden. Mensen kwamen binnen met spandoeken en er werden mondkapjes uitgedeeld ter illustratie dat de plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen de gezondheid van onze burgers niet ten goede komt.

Het voorstel van de minister om de vluchten rond Schiphol uit te breiden van 500.000 naar 540.000 heeft tot grote verontwaardiging geleid onder de inwoners van Aalsmeer. Woensdagavond kregen insprekers de kans om uiting te geven aan hun ongenoegen. Deze avond waren het de fracties die er hun mening over lieten horen. En die zaten allemaal op één lijn. ‘Genoeg is genoeg’ is allang niet meer aan de orde. Het is teveel, veel teveel.

De opening van vliegveld Lelystad gaat voorlopig niet door. De 40.000 geplande vluchten gaan nu simpelweg naar Aalsmeer. Reden voor het uitstel is het stikstofbesluit van de Raad van State. Bizarre gedachte dat stikstof rond Lelystad een probleem is, maar de omgeving van Aalsmeer hier blijkbaar resistent voor is. D66 opperde om bij de RVS na te vragen of het stikstofbesluit ook voor Aalsmeer kan gelden.

De groei van Schiphol is een regelrechte bedreiging van onze leefbaarheid en veiligheid. Hinder heeft niet alleen te maken met geluidsoverlast, maar ook met woongenot, met zorgen over je gezondheid en met de constante stroom van vliegtuigen die over ons heen komen. Want ook al worden ze geluidsvriendelijker, de aantallen worden alleen maar meer en daarmee de hoeveelheid fijnstof en ultra fijnstof groter.

Schiphol moet de vluchten ‘verdienen’ volgens de minister. Door verduurzaming en beperking van overlast. Een wassen neus en een flagrante leugen, volgens Groen Links. Want de hinder beperkende maatregelen zijn niet op korte termijn te realiseren. Inkrimpen en verplaatsen is het devies van de fracties. Schiphol naar zee, maar ook dat kan niet van vandaag op morgen. “Maak haast met goede treinverbindingen” zei het CDA Verplaats daar de vluchten naar. In één trein passen de passagiers van tien vliegtuigen. Die trein moet dan wel een fractie gaan kosten van wat die nu doet.

En stop met verlenen van faciliteiten aan Schiphol. Genoeg is genoeg zeggen, maar daarnaast ook ruimte bieden aan parkerende vakantiegangers met spotgoedkope tickets, dat bijt elkaar.

Dat Schiphol de pijler van onze economie is, is een overschatte gedachte. Hardwerkende mensen, ondernemers en de consument zijn de pijlers waarop onze economie drijft en het is van belang dat die mensen gezond blijven, in een leefbare omgeving wonen en genoeg nachtrust genieten.

De inwoners van Aalsmeer willen hun leefbaarheid terug. Op de overheid hoeven we niet te rekenen, dat is duidelijk. De raad wil dat het college juridische stappen onderneemt en is bereid daarvoor een flink bedrag te reserveren in de begroting. ‘Alleen de hoogste rechter kan beslissen over onze toekomst’ zei René Martijn (AA) “We moeten alles uit de kast halen om deze uitbreiding tegen te gaan. Anders staat er over een aantal jaren geen huis meer in Aalsmeer en zijn we een begraafplaats.” Het mocht officieel niet, maar hij kon rekenen op een daverend applaus.

Truus Oudendijk