• Truus Oudendijk

Meepraten over veiligheid

AALSMEER Veiligheid is een ruim begrip waar veel verschillende aspecten in zijn vertegenwoordigd. Dat bleek woensdagavond 28 november wel in de kleine bovenzaal in de Oude Veiling. Slechts een klein groepje mensen, zo'n 25 personen, had gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om mee te praten over veiligheid. Deze avond ging het om inbreng uit de samenleving. 'Dat is nodig om te zien of we nog op het juiste spoor zitten' zei burgemeester Jeroen Nobel. 'Het gaat om hoofdlijnen en niet om die losse stoeptegel voor je huis.'

Truus Oudendijk

Wat betekent veiligheid voor de inwoners van Aalsmeer? Inbraakpreventie zoals goed hang- en sluitwerk, je woning afsluiten en voldoende verlichting rondom het huis zijn bekende adviezen. De gemeente geeft met gepaste regelmaat voorlichting over veiligheid. De ene keer met de politie, een andere keer met de brandweer. Maar wat ervaren mensen zelf in hun omgeving?

Aan letterlijk de veiligheid op straat blijkt nogal wat te mankeren. Losse stoeptegels, slecht onderhouden fiets- en voetpaden. De situatie rond gebouw Irene is zelfs zo erbarmelijk dat valpartijen en gebroken ledematen het gevolg zijn geweest. Fout parkeren is een bron van irritatie. Auto's die op de stoep staan, waardoor de doorgang belemmerd is voor voetgangers. De pakketbezorger blijkt een veel gesignaleerde boosdoener te zijn, maar ook ouders die pal voor de schoolingang stil staan -het liefst nog op het zebrapad- om hun kind snel uit de auto te droppen, zorgen niet alleen voor ergernis, maar ook voor onveiligheid voor andere kinderen die lopend naar school komen. Er wordt op school vaak over gesproken, beterschap wordt beloofd, maar in de praktijk komt daar geen spat van terecht. Bijna niemand houdt zich aan de ingestelde 30 km-zones in de wijken. Met name de Bilderdammerweg is daar een goed voorbeeld van. 'Ik zelfs ook niet' bekende een van de aanwonenden. Veilige verkeersafwikkeling op dat soort wegen is bijna niet te realiseren vanwege de naastliggende dichtbebouwde wijken.

Wie spreek je aan bij onveilig situaties of aanstootgevend gedrag? De wijkagent of een BOA? En waarom reageren die vaak zo laconiek en nemen geen actie? Dat heeft te maken met wiens taak het is. Met name BOA's hebben een nogal slecht imago. Ze worden ervaren als intimiderend en arrogant. 'We voelen ons opgejaagd wild' omschreef een mevrouw haar ervaring met deze gezagsdragers. Wie zich onheus bejegend voelt kan dat melden, maar bij gevaarlijke situaties altijd de politie bellen, is het advies.

Crimineel gedrag Onveiligheid van een heel andere orde is de overlast die veroorzaakt wordt door arbeidsmigranten die zich ophouden op het Stokkenland en in het Seringenpark. Ze blijven er slapen, zijn vaak dronken en vallen andere mensen lastig. Ronduit schokkend was de ervaring van een blinde mevrouw, die 's avonds door het park liep. Ze voelde dat mensen aan haar rugzak kwamen, waar later bedorven voedsel in bleek te zitten. Ook haar geleidehond is ziek geworden van het bedorven eten dat ze hem gaven. 'Dat is geen overlast maar ronduit crimineel gedrag' zei burgemeester Nobel. 'En daar moet u altijd aangifte van doen.'

Verbeter je buurt Alle opmerkingen en suggesties van deze avond worden meegenomen en in een rapport samengevat. De gemeente komt met een plan hoe de veiligheid in Aalsmeer te verbeteren. Gouden tip is de app: Verbeterdebuurt. Die blijkt uitstekend te werken om problemen en ideeën te melden aan de gemeente.