• pr

Minimabeleid Aalsmeer onder de loep genomen

AALSMEER Hoe bereiken we mensen die gebruik kunnen maken van de regelingen? Sluiten de regelingen aan bij de wensen? Hoe zetten we het budget zo effectief mogelijk in? Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan de orde tijdens een zogenaamde 'townhall meeting' waarin het armoede- en minimabeleid werd besproken met de netwerkpartners in de Oude Veiling.

De bijeenkomst had een drietal doelen. Het eerste doel was om na te gaan wat de gemeente kan verbeteren rondom het beleid voor inwoners met een laag inkomen, het tweede doel was om na te gaan hoe de doelgroep beter bereikt kan worden. Het derde doel was om elkaar nog beter te leren kennen. Gemeente Aalsmeer organiseerde deze bijeenkomst omdat zij bezig is het beleid voor mensen met een laag inkomen te vernieuwen.

EFFECTIEF "Met de extra regelingen proberen wij mensen die minder te besteden hebben zo goed mogelijk te helpen", meldt wethouder Robert van Rijn. "Uitgangspunt hierbij is om onze minimaregelingen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Daarom is deze bijeenkomst met de netwerkpartners zo belangrijk voor ons. De uitkomsten van deze dag verwerken wij in de evaluatie van ons minimabeleid."

Ook stelde de wethouder de naam minimabeleid/armoedebeleid aan de orde. "Ik vraag mij af of de naamgeving van ons beleid goed is. Veel mensen komen in aanmerking voor de regelingen maar voelen zich misschien niet aangesproken door de naam minimabeleid of armoedebeleid." Alle netwerkpartners riep hij op om hier een nieuwe naam voor aan te dragen.

TEVREDEN De deelnemers van de bijeenkomst zijn tevreden over de regelingen die de gemeente kent. Wel was er vraag naar aanvullende regelingen. Ook gaven de netwerkpartijen aan dat zij het goed vonden om met elkaar hierover te spreken en elkaar beter te leren kennen.

De gemeente heeft verschillende (financiële) regelingen om inwoners met een minimum inkomen te ondersteunen. Ook als u werkt en een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor deze regelingen. Bij het Aalsmeerloket kunt u niet alleen terecht voor het aanvragen van de regelingen voor inwoners met een laag inkomen maar kunt u ook terecht voor vragen over zorg, welzijn en jeugdhulp.