• Google Maps

Gemeente in gesprek over bomenkap langs N196

AALSMEER De gemeente Aalsmeer is in gesprek met de opdrachtgever en de aannemer van het nieuwe HOV-traject op de Burgemeester Kasteleinweg over de voorgenomen kap van 31 'waardevolle bomen'. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van het CDA.

De lokale christendemocraten stelden onlangs schriftelijke vragen over de aanvraag van een vergunning voor het kappen van 31 zogenaamde 'waardevolle bomen' langs de Burgemeester Kasteleinweg. Het gaat hierbij volgens het college om bomen in groenstroken tussen de Dorpsstraat en het Hornmeerpark die gekapt moeten worden in het kader van de inrichting van een nieuwe HOV-verbinding. Eerder liet wethouder Wilma Alink al weten 'onaangenaam verrast' te zijn door de aanvraag.

NIET OP DE HOOGTE Het college was naar eigen zeggen vooraf niet op de hoogte gesteld van de inhoud van de aanvraag, waarvan de beslistermijn inmiddels met 6 weken is verlengd. De gemeente heeft bij de opdrachtgever (de provincie Noord-Holland) en de uitvoerder (Dura Vermeer) aangegeven in gesprek te willen over de technische noodzaak van de kap. 'Uitgangspunt voor het college is dat groen blijft behouden als dat mogelijk en verantwoord is.' 

Overigens zit het, indien de bomen daadwerkelijk tegen de vlakte gaan, met het herplanten van vervangende exemplaren wel goed. Bij de nieuwe inrichting van de Burgmeester Kasteleinweg zullen zo'n 180 nieuwe bomen worden geplant.