• Google Maps

Wethouder 'onaangenaam verrast' over plannen bomenkap

AALSMEER De aanvraag van een vergunning voor het kappen van 31 'waardevolle bomen' langs de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer heeft op het gemeentehuis bepaald niet tot gejuich geleid. Verantwoordelijk wethouder Wilma Alink ziet liever geen gezonde bomen tegen de vlakte gaan, zo laat ze het Witte Weekblad weten.

Deze week werd bekend dat bij de gemeente Aalsmeer een aanvraag voor een vergunning is binnengekomen voor de kap van 31 'waardevolle bomen' langs de Burgemeester Kasteleinweg. De kap is volgens de aanvragers nodig in het kader van de aanleg van de HOV-busbaan die hier moet komen. 

VERRAST Het nieuws leidde tot de nodige onvrede in Aalsmeer en is ook door de gemeente niet met gejuich ontvangen, zo blijkt bij navraag. "Ik ben over deze aanvraag onaangenaam verrast", zegt wethouder Wilma Alink. "Mijn beleid is dat gezonde bomen in principe niet worden gekapt." 

Overigens gaat het nog wel om een vergunningsaanvraag, die nog niet goedgekeurd is. Sterker, de aanvraag is volgens de gemeente nog niet eens officieel in behandeling genomen. Zodra dat wel gebeurt, wordt er gekeken om welke bomen het gaat (gezond, niet-gezond, waardevol) en of er sprake is van voldoende geplande herbeplanting. Dit alles gaat pas na het zomerreces in werking, aldus de gemeente.

Wie de bijbehorende documenten wil inzien, kan - alleen op afspraak - op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur terecht op het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 0297–387575. Reageren op de aanvraag is ook mogelijk, dit kan door te mailen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het zaaknummer: Z19-044769. In een later stadium kunnen belanghebbenden eventueel een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift indienen.