• ANP Foto

Nieuwe contracten met drie partijen voor hulpmiddelen WMO

AALSMEER De gemeente gaat nieuwe contracten afsluiten met drie partijen voor de levering van Hulpmiddelen in het kader van de WMO met ingang van 1 maart 2019. Het gaat om Hulpmiddelencentrum, Medipoint en Welzorg. Dat meldt wethouder Wilma Alink-Scheltema in een brief aan de gemeenteraad.


Het contract Wmo Hulpmiddelen met Hulpmiddelencentrum (voorheen Jens Beenhakker) en Meyra Retail loopt in maart 2019 af. Om deze reden is het contract opnieuw aanbesteed. Hoofddoelstelling van de aanbesteding was volgens de wethouder om aanbieders te contracteren die op een duurzame wijze hulpmiddelen op maat kunnen leveren voor inwoners van Aalsmeer. Het gaat hier zowel om de duurzaamheid in het (her)gebruik van het hulpmiddel, als om de duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de aanbieder. In het aanbestedingsproces is gebruik gemaakt van de inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer.

De aanbestedingsprocedure is volgens de wethouder planning verlopen. De definitieve gunning heeft plaats gevonden op 27 juli aan de drie best scorende aanbieders (Hulpmiddelencentrum, Medipoint en Welzorg).

'Met ingang van 1 maart 2019 heeft de gemeente geen contract meer met Meyra Retail en Services,' meldt wethouder Alink-Scheltema in haar brief aan de gementeraad. 'Hulpmiddelen van Meyra Retail die inwoners nu in gebruik hebben, blijven voor het onder-houd en reparatie in beheer bij Meyra Retail tot deze hulpmiddelen zijn afgeschreven of om een andere reden vervangen moeten worden. Voor deze inwoners verandert er nu niets.'


De komende periode wordt volgens de wethouder gebruikt voor een zorgvuldige tenuitvoerlegging van de nieuwe contracten. 'Hiermee zijn de inwoners van Aalsmeer met ingang van 1 maart 2019 opnieuw verzekerd van kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen en een goede dienstverlening,' besluit de wethouder haar brief.