• Als het aan de omwonenden van Schiphol ligt, mag de luchthaven voorlopig niet groeien.

    René de Leeuw

Omwonenden trekken stekker uit advies ORS over Schiphol

AALSMEER (ANP) Als het aan de omwonenden van Schiphol ligt, mag de luchthaven voorlopig niet groeien. Dat staat in een verklaring van de Bewoners Omgeving Schiphol. Ze willen eerst harde toezeggingen over afname van de hinder van het huidige aantal vluchten, zoals in het verleden is afgesproken. Hiermee lijkt een gezamenlijk advies van de Omgevingsraad Schiphol over de toekomst van de luchthaven van de baan.

De bewonersdelegatie is samen met overheden, de luchtvaartsector en brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die eind deze maand met een advies zou komen over eventuele verdere groei van Schiphol. In het advies zou onder meer worden aangestuurd op een beperkte groei van de luchthaven met 25.000 vluchten tot 2028. De vertegenwoordigers in de Bewoners Omgeving Schiphol zijn hierop tegen en willen dat hun delegatieleider opnieuw hierover gaat onderhandelen, zo laten ze weten.

BOODSCHAP Die delegatieleider, Kees van Ojik, heeft inmiddels aangegeven er een hard hoofd in te hebben dat het verwachte advies er nog komt. Volgens hem komt het verzet van zijn achterban tegen groei er in de praktijk op neer dat er geen akkoord gaat komen. "Ze willen nu nieuwe onderhandelingen", aldus Van Ojik. "Dat kunnen ze wel willen, maar alle partijen denken er zo langzamerhand anders over." Hij verwacht dat de voorzitter van de ORS, Hans Alders, naar de minister moet met de boodschap dat het niet is gelukt met een advies te komen.

De ORS gaf in december aan op veel punten al overeenstemming te hebben bereikt, maar dat er eerst meer duidelijkheid moest komen over de beschikbare capaciteit van Lelystad Airport. In een conceptrapport over de te verwachten milieueffecten stond eerder dat de luchthaven kan groeien van de huidige 500.000 vliegbewegingen per jaar naar 540.000. De omwonenden noemen dit rapport discutabel en vinden onder meer dat er onvoldoende argumenten zijn over waarom Schiphol niet met het huidige aantal vluchten toe kan.

KORTE VLUCHTEN De Bewoners Omgeving Schiphol is wel te spreken over voorstellen om korte vluchten te vervangen door de trein en een onderzoek naar verplaatsing van banen naar zee.