• Frist Hildebrand geeft uitleg over ontwikkeling Oosteinde

    Truus Oudendijk

Oosteinde: op drie locaties ruimte voor woningbouw

AALSMEER In het informatief overleg op dinsdag 5 maart presenteerde projectleider Frits Hildebrand het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost. Het is een verdere uitwerking van de Structuurvisie Landelijk Gebied Oost (LGO), waar op drie locaties ruimte is voor woningbouwprojecten.

Het betreft de gebieden Hornwegdriehoek (Machineweg/Hornweg/Legmeerdijk) Oosteindedriehoek (tegenover Westwijk) en Schinkeldijkje. Alleen de Hornwegdriehgoek ligt voor een klein deel in de LIB zone, de andere twee gebieden niet. De grond is in eigendom van diverse bedrijven. Woningbouwcorporatie en vastgoedontwikkelaars Eigen Haard, van Wanrooy en Roosdom en Tijhuis zijn zeer geïnteresseerd daar te gaan bouwen.

VERKEER Er is onderzoek gedaan naar de effecten van woningbouw in deze gebieden. En die is niet gering. Met name verkeer is een heet hangijzer. Oosteinderweg en Aalsmeerderweg zijn problematisch en niet geschikt voor intensief verkeer. De ambitie is om deze wegen anders in te richten en de Legmeerdijk als hoofverkeersader te gebruiken. Die heeft daarvoor de juiste capaciteit. Belangrijk is dat voordat er een schop de grond in gaat er eerst een goede infrastructuur moet zijn.

Hildebrand toonde fraaie beelden van dorps wonen met veel groen en water in Oosteinde of stedelijk aan het Schinkeldijkje met het Amsterdamse Bos als groenvoorziening. Iets daartussenin blijkt suburbaan te heten. Thema's en ambities zijn duurzaam bouwen, energie neutraal en klimaatverandering. De vraag is hoe we in de toekomst omgaan met mobiliteit. Nieuwe vormen zijn: elektrisch rijden, kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Aangezien dat laatste nogal te wensen overlaat – op een metrolijn hoeven we niet te rekenen- zal je in een dorp als Aalsmeer rekening moeten houden met het gebruik van auto's, is de mening van de raad.

PARTICIPATIE. Zorgvuldigheid is het sleutelwoord in dit project waarin wethouders van Rijn en van Duijn nauw samenwerken. Van meet af aan goede participatie met bedrijven en bewoners. Deze avond was puur informatief en liet een beeld zien van de mogelijkheden. Op 12 maart staat het onderwerp op de agenda in de commissievergadering. Bewoners krijgen dan de gelegenheid in te spreken.

Truus Oudendijk