Op 't Dorp in de Metropool

AALSMEER De bijeenkomst 'Aalsmeer In zicht', afgelopen maandag gehouden in het Dorpshuis in Kudelstaart trok veel belangstelling. Deze derde en laatste bijeenkomst had als thema de aansluiting van Aalsmeer bij de Metropool Regio Amsterdam. Heel Aalsmeers samengevat in de kreet: 'Op 't Dorp in de Metropool'

Henry de Groot was de spreker van deze avond. Hij heeft zich verdiept in de stedelijke economie en de regionale ontwikkeling en onderzoek gedaan naar de economische kansen die er liggen.

Truus Oudendijk

In een uitgebreide presentatie schetste hij de situatie waarin we ons nu bevinden en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.

Dat het economisch goed gaat is duidelijk, het herstel zet door, ook op de arbeidsmarkt. Maar toch is er 'onrust in de polder' zoals de Groot het omschreef. Er blijft een gevoel van onbehagen en onzekerheid of Nederland wel de goede kant op gaat. De versnippering in de politiek en de internationale onevenwichtigheid zorgen voor spannende tijden.

'Waar we nu mee te maken hebben is een overheid die zich terugtrekt en verantwoordelijkheden doorschuift naar lagere overheden', legde de Groot uit. 'Daardoor is er bewustwording van het belang van de regionale samenwerking. De hamvraag is echter: 'Hoe gaan we dat doen met zijn allen?'

Na zijn presentatie kreeg de Groot gezelschap van Aalsmeerse ondernemers, waaronder vader en dochter Luling en Marco van Zijverden, die samen met hem een panel vormden om antwoord te geven op vragen uit het publiek. Verschillende stellingen werden naar voren gebracht waarop de aanwezigen konden stemmen. Uit de reacties bleek dat het merendeel niet bang is voor verlies van de identiteit van Aalsmeer en dat de MRA een gebied is waar veel mensen willen wonen. De arbeidsmarkt van morgen vraagt om anders opgeleide mensen en daar ligt een taak voor de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven om te investeren in goede scholing op vele terreinen. En stabielere omstandigheden scheppen voor ZZP'ers, want die vallen momenteel tussen de wal en het schip.