• Medewerkers van IDDS Archeologie bij de opgraving op het terrein van de Pannebar. Op de voorgrond de funderingen van het gebouw dat op de kadastrale minuut van 1832 staat weergegeven.

    IDDS Archeologie
  • IDDS Archeologie
  • De Pannebar in Vrouwentroost. 

    Noord-Hollands Archief/Gemeente Aalsmeer - Foto's
  • Boerderij 'Vrouwentroost', melkveehouderij van de familie P. de Kuijer aan de driesprong Kudelstaartseweg/Geniedijk in Vrouwentroost.

    Noord-Hollands Archief/Gemeente Aalsmeer - Foto's

Overblijfselen uit 17de eeuw gevonden op terrein Pannebar

AALSMEER Op de plek waar ooit de Pannebar stond en over niet al te lange tijd nieuwbouwwoningen moeten verrijzen, zijn tijdens archeologisch onderzoek overblijfselen gevonden van bebouwing uit de 17de tot de 19de eeuw. Dat bevestigt Yolande Meijer van IDDS Archeologie.

Nog niet zo heel lang geleden gingen generaties Aalsmeerders en Kudelstaarters stappen in de Pannebar in Vrouwentroost. Het roemruchte horeca-etablissement, dat eerder de naam De Driesprong droeg en vele tientallen jaren aan de Kudelstaartseweg te vinden was, blijkt echter niet het eerste gebouw dat op die plek heeft gestaan. 

VEEL EERDER Archeologisch onderzoek van IDDS, een adviesbureau op het gebied van archeologie, infratechniek en bouwrealisatie uit Noordwijk, heeft uitgewezen dat er al veel eerder bebouwing is geweest op deze locatie. "We hebben sporen gevonden die terug gaan tot de 18de en de 17de eeuw", vertelt archeoloog Yolande Meijer. "Niet alleen scherven maar ook funderingsresten, muurtjes, keldertjes en waterputten."

Aanleiding voor de opgraving is de nieuwbouw die op deze locatie moet komen. Enkele jaren geleden is al vooronderzoek gedaan, waarbij onder meer proefsleuven zijn gegraven. Hieruit kwam naar voren dat het de moeite waard is om eens te kijken wat er in de grond zit en daar is het bedrijf deze week volop mee bezig.

ONTGINNINGSLINT "De bebouwing was al ingetekend op een kaart uit het begin van de 19de eeuw", zo weet Meijer, "en deze ligt aan het ontginningslint." Dit lint van bebouwing ontstond vroeger langs bijvoorbeeld een dijkje. Dat vormde de doorgaande weg en daar wilden mensen graag wonen omdat daar reuring was en wat gebeurde. Het ontginningslint wordt daarom gezien als 'historisch waardevol gebied', aldus Meijer.

Dat er nog zoveel resten gevonden worden, is best bijzonder. Normaal gaan dit soort archeologische resten tijdens latere werkzaamheden vaak verloren. Alles wat gevonden wordt, wordt opgegraven en opgeslagen in het provinciaal depot, waarna organisaties het in bruikleen kunnen nemen. "Als iemand een tentoonstelling wil organiseren, kunnen ze het lenen", legt Meijer uit. "Het is tenslotte van ons allemaal."