Overdracht voorzitterschap bij Oud Aalsmeer

AALSMEER De jaarlijkse begunstigervergadering van Oud Aalsmeer in de Doopsgezinde Kerk was goed bezet. Op deze maandagavond waren er twee speciale aangelegenheden.

Mandy van der Zwaard

Voorzitter Jan-Willem de Wijn droeg, na 25 jaar, letterlijk de microfoon over. En Karin Eveleens (secretaris) is 25 jaar werkzaam bij de stichting. Beide kregen zij een oorkonde en ieder hun eigen bos bloemen.

De Wijn sprak de hoop uit dat Dirk Jongkind als nieuwe voorzitter, "De weg van de democratische besluitvorming zal blijven volgen." En dat de humor behouden blijft die de groep zolang met elkaar heeft gedeeld. Eerder deze week kreeg de scheidende voorzitter een eigen editie van Oud Nuus met anekdotes en andere wetenswaardigheden. Deze editie krijgt het volgnummer 190. Dat betekent dat leden van nummer 189 naar 191 gaan.

HISTORISCHE TUIN Jongkind bekleedt al lange tijd leidinggevende functies, heeft wortels in de seringenteelt en zit in het bestuur van de Historische Tuin. Een goede basis voor deze functie volgens de Wijn. Vooral ook omdat er plannen zijn om samen met de Historische tuin een jubileumactiviteit te organiseren. In oktober vindt er een evenement plaats om nieuwe bewoners in Oosteinde en Kudelstaart kennis te laten maken met de geschiedenis van hun woongrond. Andere plannen zijn in beraad.

Gert Wentzel (archiefcommissie) meldde dat Hans Alderden en Peter Boogaard (oud gemeente archivaris) zich aangesloten hebben. Mede daardoor hebben zij behoefte aan een nieuwe laptop en een grotere werkruimte. Wentzel heeft nog twee grote projecten voor hij zijn stokje over gaat dragen. De middelbare tuinbouw school en KMTP. (Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Planten).

FINANCIËN Eric-Jan Kemp, penningmeester, gaf uitleg over het veranderen van het boekjaar. Dit is belastingtechnisch beter voor de stichting. Verder is de stichting gezond. 'Echter' zo vervolgde hij: 'Het slechte nieuws is dat de Stichting een dierbaar blok aan het been heeft. In de vorm van de 'Dahlia Maarse'.' Deze boerderij, verkregen uit een erfenis en gaat onderhoud nodig hebben.

Verder zal er dit jaar geen excursie plaats vinden. Om dit kostendekkend te houden en animo te creëren komt nu een tweejaarlijkse excursie.

LEZING STELLING VAN AMSTERDAM Na de pauze was er de lezing van René Ros over de waterlinies in Nederland. Met extra aandacht voor de stelling van Amsterdam. De gedachten achter het opbouwen van de stellingen en hoe ze uiteindelijk ingehaald werden door de moderne manier van oorlog voeren. Nog steeds beïnvloeden de stellingen ons huidige landschap. Ros verteld beeldend over deze materie die de geschiedenis meer heeft beïnvloed dan men kon bevroeden. Hij belicht personen uit die tijd zodat er een realistisch beeld ontstaat over 8200 soldaten in de forten. De Forten, Kazematten en Geniedijken gaan leven. Exploitatie blijkt wel nodig. En de inundatiewet blijkt nog van kracht. Voor meer info kijk op www.stelling-amsterdam.nl