• Truus Oudendijk

Ambitieus Waterfront blijft voer voor discussie

AALSMEER "Een uitdagende agenda", zei voorzitter Nanda Hauet bij aanvang van de commissievergadering ruimte en economie dinsdagavond. Interessante onderwerpen, dat bleek wel uit een volle publieke tribune en maar liefst vier insprekers toen de plannen voor het Waterfront ter sprake kwamen.

Die plannen zijn behoorlijk ambitieus, behelzen een bedrag van zes miljoen, waarvan de helft door het Schipholfonds beschikbaar wordt gesteld. Ze zijn tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject waarin iedereen zijn zegje mocht doen en ideeën aandragen. Een vernieuwd Waterfront biedt legio mogelijkheden voor recreatie en toerisme, maar de hamvraag deze avond was: waar laten we al die mensen die op bezoek komen?

PARKEREN Het voorstel van het college om tijdens evenementen een parkeerterrein te realiseren bij Vrouwentroost, in het weiland achter de Geniedijk, kon geen genade vinden bij de omwonenden. 'Een natuurgebied, deel van de Stelling van Amsterdam, historisch erfgoed' waren slechts een paar van de bezwaren waar de insprekers mee kwamen. Die bezwaren waren snel ontzenuwd. "Het gaat helemaal niet door", zei wethouder Van Duijn. "Er is geen overeenstemming bereikt met de eigenaar van het terrein".

Daarmee is het probleem echter niet opgelost. Omwonenden vrezen voor overlast: lawaai, teveel verkeer en parkeerdruk. Tijdens het debat passeerden ideeën als het invoeren van parkeervergunningen, stimuleren van fietsverkeer en een pendeldienst van en naar de Waterlelie de revue.

TRAILERHELLING De geplande trailerhelling bij het Waterfront, werd afgewezen als: te gevaarlijk voor spelende kinderen. "Maar het is enige plek waar het kan", reageerde de wethouder. "Waarom willen we dit eigenlijk, als omwonenden er op tegen zijn?" is de overweging van de PvdA. D66 is van mening dat de leefbaarheid van omwonenden voorop gesteld moet worden. Het CDA vindt dat we het gewoon eerst maar eens een jaar moeten proberen. Niet bij voorbaat al zoveel barrières opwerpen.

Het Waterfront, prachtig en ambitieus plan. maar nog veel om over na te denken. 12 december staat het weer op de agenda van de raadsvergadering.

Truus Oudendijk