• Bram Landzaat.

    Eigen foto

Gedicht: Kinderwensen

AALSMEER Dorpsdichter Bram Landzaat stuurde de volgende overpeinzing.

Toen ik kleuterde,

Tuurde ik vanuit mijn slaapkamer

En zag een sterretje schichtig uit de lucht vallen

Ik kneep mijn ogen stijf dicht

En wenste in stilte een bal om te voetballen

Toen ik tien jaar werd

Ontdekte ik na zonsondergang

Hoog aan de hemel weer sterrenvisioenen

Ik perste zwijgend mijn ogen toe

En verlangde naar echte voetbalschoenen

Nu ben ik zesenzeventig

En besef, dat miljoenen kinderen

Niet ouder worden dan hooguit tien jaar

We negeren dit probleem

Wat is dit voor een beschaving

Dit staan we mondiaal toe met elkaar

Als er nu een ster valt,

Dan wens ik alras,

Dat elk kind ooit kan zeggen:

''Vroeger toen ik klein was …''