• Zeilfort Kudelstaart

Zeilfort Kudelstaart op televisie

KUDELSTAART Zeilfort Kudelstaart figureerde zaterdag 8 februari in het Zapp-programma Checkpoint op televisie. In het programma moesten twee teams van jongeren het tegen elkaar opnemen in een zelfgebouwd amfibievoertuig. Het voertuig moest zowel kunnen rijden, als varen. Dit werd ter plekke op het forteiland getest in een onderlinge race. In dit geval won het jongensteam nipt van het meidenteam. De uitzending is terug te kijken op zapp.nl (Zeilfort Kudelstaart is vanaf 17.35 min. in beeld).

In het programma is goed te zien dat het dak van het fort momenteel helemaal openligt, vanwege een dakvernieuwing. Deze wordt in de komende maanden namens de gemeente uitgevoerd. In de openliggende dakstructuur zijn de vele wateropvangbekkens van het fort goed te zien. In deze bekkens werd het door het zand gefilterde regenwater opgevangen en onder het dak geleid en in het fort in grote waterbassins opgeslagen.

Zeilfort Kudelstaart stelt graag -onder voorwaarden- het forteiland ter beschikking voor activiteiten die de bekendheid van het fort vergroten of voor activiteiten in het algemeen belang van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen via stegenga@zeilfort.nl