Overlast in de Hornmeer

GroenLinks stelt vragen over migranten

AALSMEER Bewoners van de Mars- en Mercuriusstraat ervaren overlast van de arbeidsmigranten die daar wonen.

Truus Oudendijk

Het gaat om vervuiling van de buurt, te weinig parkeerplekken en geluidsoverlast, voornamelijk 's nachts. GroenLinks stelde er vragen over in de raadsvergadering van 5 juli. Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat deze absoluut geen bezwaar hebben tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in de wijk, maar dat er verhoudingsgewijs nu wel heel veel buitenlandse mensen wonen. Is er een limiet aan het aantal personen dat per woning gehuisvest mag worden? En wie controleert dat? Zijn de bewoners überhaupt geïnformeerd over de komst van arbeidsmigranten?

NIEUW BELEID Als het om een gezinssituatie gaat mogen er vier mensen wonen, zonder dat er een vergunning is aangevraagd, was het antwoord van burgemeester Nobel. Gaat het om meer mensen, dan moet dat wel en wordt er ook gehandhaafd. Het probleem heeft de aandacht van het college. Na de zomervakantie komt het college met een beleidsvoorstel waarin gekeken wordt wat wijsheid is met betrekking tot het aantal woningen dat voor arbeidsmigranten beschikbaar is binnen een bepaald gebied