• Omslag boek 'Juist! Amstelland' uit 2009.

    Dorothee Klopper

Overvaltactiek was opzet

AALSMEER De Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn heeft welbewust een overvaltactiek toegepast bij het bekendmaken van zijn ideeën over een toekomstige gemeente Amstelland. De besturen van andere gemeenten in de regio reageerden in eerste instantie afkeurend op de plotselinge wijze van openbaar maken. Eenhoorn: "Dat was een ingecalculeerd risico."

"Ik heb gesprekken gevoerd met burgemeesters van de andere gemeenten. Als ik tevoren met hen gesproken had over de inhoud van mijn notitie en wij in consensus tot die inhoud hadden moeten komen, dan had er weinig in gestaan. Geen uitdaging voor een open gesprek. En dat wilde ik juist wel proberen tot stand te brengen. Ik wilde ook transparantie, niet onderling achter gesloten deuren afspraken maken."

"Inmiddels is er een gesprek in het raadhuis van Amstelveen geweest met de colleges van alle gemeenten en daar heb ik mijn handelwijze toegelicht. Ik heb zelf het initiatief genomen en ik ben zelf helemaal verantwoordelijk voor de inhoud van de notitie. Omdat ik veel vragen verwachtte, heb ik eerst uitleg gegeven. Dat leverde uiteindelijk slechts één vraag op. Men bleek tevreden met mijn beantwoording."

Volgens Eenhoorn staan de gemeenteraden centraal in de discussie, maar hoeven zij geen initiatiefnemers te zijn. "Ik heb nu de bal op het veld gelegd. Gaat iemand er een trap tegenaan geven?"