• Gemeente Aalsmeer

Plan bruggen Uiterweg

AALSMEER De gemeente werkt aan een plan voor de renovatie dan wel vervanging van alle bruggen in de Uiterweg. Om iedereen hierbij te betrekken is een klankbordgroep opgericht.

Deelnemers van deze groep zijn diverse bewoners (via Ons aller belang), ondernemers (via OA/SAWP) en andere belanghebbenden.

Afgelopen jaar is nader onderzoek verricht naar de staat van de bruggen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Een onderzoek naar een mogelijke verhoging van enkele bruggen loopt nog.

Tijdens het onderzoek bleek de draagkracht van de Aardbeienbrug onder de toegestane waarde was. Hierdoor mocht zwaarder verkeer en hulpdiensten geen gebruik meer maken van de brug. Om dit probleem op te lossen heeft de gemeente direct versterkingen aangebracht onder de brug. Op deze manier kan het wegverkeer weer veilig gebruik maken van de brug. Helaas is hierdoor de doorvaarthoogte tijdelijk lager geworden. Om dit duidelijk te maken aan het vaarverkeer zijn borden geplaatst om de gewijzigde situatie aan te geven. De gemeente streeft er naar in 2019 te beginnen met de werkzaamheden.