• Eigen foto

Aalsmeer zoekt andere partners, breuk met Amstelveen lijkt onvermijdelijk

AALSMEER Aalsmeer heeft de intentie op een bepaalde manier te blijven samenwerken met Amstelveen maar wil absoluut niet op dezelfde wijze door. Dat stelt het na het bestuderen het van onderzoeksrapport Vellenga dat vrijdag is gepresenteerd. Breekpunt is het beoogde toekomstbeeld van beide gemeenten. De gemeente Amstelveen heeft als stip op de horizon een bestuurlijke fusie, voor de gemeente Aalsmeer is dat niet aan de orde. Er wordt nu gezocht naar andere partners.

De gemeente Aalsmeer is blij met de conclusies van het onderzoek 'Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen: tijd voor een nieuw elan? Kansen en belemmeringen voor samenwerking 2.0', dat is opgesteld door de heer Vellenga. Het rapport bevat een goede weergave van de verschillende opvattingen, meningen en belevingen die spelen in beide gemeenten.

De gemeente Aalsmeer herkent zich met name in onderstaande punten: Het rapport laat voor een groot gedeelte zien, waar de gemeente Aalsmeer behoefte aan heeft: namelijk niet meer doorgaan op de huidige weg, maar zoeken naar een andere samenwerkingsvorm met de gemeente Amstelveen. Samenwerken is nog altijd het uitgangspunt.

Het rapport sluit aan bij de brief die het college van Aalsmeer vorige week naar het college van Amstelveen heeft gestuurd en geeft aan dat er geen heldere afspraken zijn over de manier van samenwerken. De gemeente Aalsmeer stuurt daar nu op aan met als uitgangspunt meer autonomie, regie en zelfstandigheid voor de gemeente Aalsmeer.

De gemeente Aalsmeer vindt dat uit het rapport Vellenga blijkt dat er sprake is van veel meer dan alleen een verschil van mening over ICT kosten. In de gemeente Amstelveen is het uitgangspunt dat samenwerken prima is, zolang ze er maar geen last van hebben. Dat is voor de gemeente Aalsmeer geen gezonde basis voor een relatie.

De gemeente Aalsmeer gaat nu onderzoeken wat het beste is voor de inwoners. Daarbij worden meerdere scenario's onderzocht. Op een andere manier samenwerken met de gemeente Amstelveen is één van die scenario's. Verschillende regiogemeenten hebben aangegeven ook op onderdelen te willen samenwerken.

De gemeente Aalsmeer benoemt als belangrijk speerpunt dat gelijkwaardigheid in een nieuwe samenwerking voorop dient te staan. Er kan geen sprake meer van zijn dat eenzijdig door een partij wordt bepaald hoe het geld wordt besteed. De gemeente Aalsmeer gaat uit van eigen kracht en eigen visie en bekijkt wat financieel verstandig is.

De gemeente Aalsmeer streeft ernaar dat eind oktober 2019 de verkenning over vormen van samenwerking in de toekomst als potloodschets gereed zal zijn. In de tussentijd is er doorlopend bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.