• Aftredend wethouder van Duijn en nieuwe wethouder Kabout

    Truus Oudendijk

Afscheid Robbert-Jan: bloemen, cadeaus en lovende woorden

AALSMEER De raadsvergadering van 23 januari stond in het teken van afscheid nemen en nieuwe benoemingen. Voor Robbert-Jan van Duijn was het zijn laatste vergadering als wethouder. Per 3 februari treedt hij aan als burgemeester van Nieuwkoop. CDA raadslid Bart Kabout neemt zijn plaats over en werd deze avond geïnstalleerd als wethouder. Zijn leeg gekomen zetel in de fractie wordt weer ingevuld door Marlon van Diemen, een vertrouwd gezicht in de raadzaal. Nagenoeg de complete CDA achterban was op de publiek tribune aanwezig als getuige.

AMBITIE Dick Kuin nam als vice-nestor van de raad de honneurs waar om namens de overige fracties van Duijn toe te spreken. Hij noemde hem een persoon die 'te groot' was geworden voor zijn omgeving, doelend op de vele nominaties die hij in de wacht sleepte. "Is hij in zijn nu al glansrijke carrière op weg naar het hoogste ambt?" vroeg Kuin zich af. "Het zou mij niet verwonderen als er over een aantal jaren sprake is van minister president van Duijn, want die ambitie meen ik wel bij hem te zien." Volgens Kuin is van Duijn de meester van het gesproken woord, kan hij vaak iets recht praten wat eigenlijk krom is en heeft hij met een simpel ja of nee vaak de lachers op zijn hand, daarbij de vraagstellers in verwarring achterlatend. Maar hij kan ook uit zijn slof schieten of als volleerd mime speler zijn wenkbrauwen op verwonder- dan wel boosheidstand zetten. Daarnaast heeft hij een schijnbaar oneindig engelengeduld gecombineerd met een engelachtige uitstraling, ongetwijfeld te danken aan zijn theologische opleiding en CDA roots, maar het brengt menigeen in verwarring."

TOEPASSELIJK Als cadeau namens de raad kreeg van Duijn een kunstwerk met de afbeelding van de kerktoren in de Kanaalstraat. Van Absoluut Aalsmeer een schilderij van Michel Sehtsted, symboliserend de overlast die Schiphol veroorzaakt. Een toepasselijk cadeau en hopelijk is er voldoende ruimte in zijn werkkamer om de kunstwerken op te hangen.

AFSCHEIDSSPEECH Wethouder zijn in Aalsmeer voelde als een voorrecht en van Duijn is dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen. Het merendeel van de door hem gedane voorstellen is aangenomen. "Ik heb geleerd van de meningsverschillen en hoe je er mee om moet gaan. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Maar diep in het hart van iedere politicus schuilt de outsider die het allemaal anders wil doen. En uiteindelijk willen we allemaal serieus worden genomen." Ook bedankte hij voor de ruimte die hij kreeg om fouten te maken. Die horen er namelijk ook bij.

TRADITIE Burgemeester Oude Kotte, vindt het een voorrecht om Robbert-Jan weer te ontmoeten in het genootschap van burgemeesters. Bijzonder detail: hij is de eerste Kudelstaarter die als burgemeester aantreedt.

Tot slot waren er kroketten, ooit door een motie van van Duijn de raadzaal in gekomen. "Een traditie die we weer inluiden als de vergaderingen in de elfde uren komen," sloot burgemeester Oude Kotte de avond af.

Truus Oudendijk