• Raadslid Verbeek (Groen Links) geeft zijn mening over het afvalbeleid

    Truus Oudendijk

Gemeente zoekt naar wegen om duurzaam afval in te zamelen

AALSMEER De commissie ruimte en economie had dinsdagavond slechts één belangrijk onderwerp ter discussie: Het afvalbeleid, of, zoals sommige fracties het liever noemen: grondstoffenbeleid. Landelijk is de doelstelling om per inwoner per jaar slechts 30 kilogram restafval achter te laten.

Om dat resultaat te bereiken is er een nieuw afvalbeleid nodig en de gemeente wil graag dat inwoners mee gaan denken hoe er het beste duurzaam ingezameld kan worden. Welke kaders horen daarbij? En hoe worden burgers geïnformeerd?

PARTICIPATIE 'Waar gaat dit over?' was de eerste reactie van Absoluut Aalsmeer. Wat houdt die participatie daadwerkelijk in? In het raadvoorstel staat dat inwoners ideeën mogen aandragen en dat de gemeenteraad zich graag laat adviseren, maar dat de raad zelf de uiteindelijke beslissing neemt. "Maak alsjeblieft goed duidelijk, dat mensen wel mee mogen denken, maar dat het geen wet van Meden en Perzen is, dat we er ook daadwerkelijk iets gaan doen", zei Dick Kuin.

Het is een ambitieus plan, dat zo breed mogelijk gedragen moet worden. De gemeente zet een uitgebreide campagne op touw om mensen te bewegen vooral mee te denken over de manier hoe we het afval het beste duurzaam in kunnen zamelen. Er komen drie 'verdiepingssessies'. Vrij vertaald betekent dat een uitgebreide workshop die zowel in Aalsmeer, Oosteinde en Kudelstaart wordt gehouden. Verder wordt er een enquête opgesteld voor iedere wijk en geschikt voor elke leeftijd. Deze wordt gestuurd naar vertegenwoordigers van belangengroepen en is ook te vinden op de website van de gemeente en op de sociale media.

SCHOLEN "Betrek er de jeugd bij", is het advies van D66. Daar is wethouder Alink het volledig mee eens. Ze is van plan om informatiebijeenkomsten op scholen te houden. Ook zal het onderwerp in de Kinderraad worden besproken. Het is een punt op hun eerstvolgende agenda.

Hebben we het nou over afvalbeleid of over grondstoffenbeleid? Het was een belangrijk punt van discussie deze avond Groen Links pleit voor 'grondstoffen', want het gaat om bewustwordng. Het enige wat echt afval is, zijn die beoogde dertig kilo restafval en ook dat kan weer gebruikt worden als stadsverwarming. VVD en CDA houden het graag bij 'afval'. Dat begrijpen mensen beter, volgens de VVD. En daardoor ook meer kans dat ze meedoen in het traject. "Onderschat je bewoners niet", reageerde Judith Keessen (D66) "Die kunnen heel goed 'out of the box; denken." Marjan Vleghaar kwam met het voorstel om het te combineren: afval/grondstoffenbeleid

AMBITIE Op 26 september staat het onderwerp weer ter discussie op de agenda van de raadsvergadering."Het enige kader wat we meegeven is de ambitie om die dertig kilogram te halen", zei Alink "met het huidige beleid is dat niet mogelijk. En op basis van de inbreng van onze burgers, zullen we een nieuw beleid vaststellen."

Truus Oudendijk