• Er was veel pers aanwezig bij het bezoek.

    Mandy van der Zwaard

Pijnlijk bezoek Cora van Nieuwenhuizen aan Aalsmeer

AALSMEER Vijftig minuten slechts. Zolang mocht het gesprek duren met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga. Tien inwoners en ondernemers kregen de kans om te vertellen hoe zij de problematiek rond Schiphol op zouden willen lossen. De minister wilde graag weten wat zij zouden doen als ze in haar schoenen konden staan. Of deze insteek van het gesprek van te voren duidelijk was valt te betwisten, gezien de verschillende benaderingen.

De ontmoeting vond maandagmorgen 19 augustus plaats op de Oosteinderweg bij Zaai Kweek en Eet. Bijna in stilte. De mededeling dat zij zou komen werd zeer laat en onder embargo naar de pers verstuurd, wat inhoudt dat het niet geplaatst mag worden. Mede daardoor kon er niet tijdig een groots protest gerealiseerd worden, of dit de reden is waarom het ministerie voor deze optie heeft gekozen is niet duidelijk.

Aan het eind van de samenkomst vat de minister het gesprek samen: ‘De boodschap is duidelijk. Jullie zijn niet geïnteresseerd in stillere vliegtuigen, het moet gewoon afgelopen zijn met groeien.’

Bij aankomst staan er een handvol demonstranten. 'Maak vliegen peperduur! Stop met subsidies aan Schiphol! Laat kerosinebelasting betalen!' Duidelijke taal als de minister alle aanwezigen een hand geeft en kort naar hun mening luistert. Ondanks het feit dat ze niet geloven in daadkrachtig optreden of echte oplossingen, wordt dit gebaar wel gewaardeerd. Tijdens de korte kennismaking van de minister met burgemeester Oude Kotte en wethouder van Duijn roepen de demonstranten leuzen en plakten hun borden tegen het raam. Dit wordt niet getolereerd en zij worden verwijderd. 'Laat haar maar last van ons hebben! Wij hebben er toch ook last van?' roept de geëmotioneerde vrouw.

ONDUIDELIJK In de zaal staan de tafels in een grote U vorm. De afvaardiging mag om de beurt vertellen, hoe ze heten, wat hun zorgen zijn en vooral ook wat voor adviezen zij hebben. De argumenten zijn duidelijk, het gesprek niet. Zelfs de tafelgenoten konden elkaar niet altijd verstaan. De minister luistert zo ingespannen dat de continue diashow met foto's van laag overvliegende vliegtuigen haar een beetje ontgaat. Maar zo zegt zei, die foto's ken ik wel, nu wil ik jullie horen. Door alle aanwezigen wordt de aandacht gevestigd op de overlast; onverkoopbare grond, gezondheidsproblemen, overdaad aan roetneerslag, nachtvluchten, alle argumenten komen aan bod, óók door grote ondernemers die ook profijt hebben van Schiphol. Zij benadrukken dat het maatschappelijk belang veel en veel zwaarder zou moeten wegen dan de groei van Schiphol.

(tekst gaat verder onder de video)

 

Video door: mediapartner NH Nieuws.

WAT WILLEN JULLIE Op de vraag wat de aanwezigen als oplossing zouden willen, komt een unaniem, klip en klaar antwoord. 'Meer rust.' De minister blijft hengelen naar oplossingen aangereikt door de gesprekspartners waarop één van de sprekers terecht zei: 'Daar wil ik geen concreet antwoord opgeven, ik ben geen expert. Ik kan alleen vertellen over mijn ervaringen.' Op de doordringende opmerking: 'U moet kiezen! Kiezen voor leefbaarheid! Kiezen voor de mensen die hier wonen,' reageert zij: 'Ik wil benadrukken dat we nu echt een trendbreuk hebben ingezet van eerst hinderbeperking realiseren en dan zorgvuldig proberen de balans te vinden met de groeimogelijkheden. En het is niet de bedoeling dat vrijgekomen ruimte direct weer ingevuld wordt.'

NACHTMERRIE De minister benadrukte over de vraag naar duurzaamheid heel kort: 'We zijn ongelooflijk trots op Nederland dat we straks de eerste bio-kerosine fabriek hebben, we zijn hard bezig de CO2 uitstoot aan te pakken én we zijn het eerste land waar er een onderzoek naar fijnstof gedaan wordt. Ook hebben we een duurzame luchtvaart tafel en spreek ik op internationale besprekingen altijd over duurzaamheid.' Burgemeester Oude Kotte geeft nog een stevige slotbetuiging mee. 'Het gaat niet alleen om duurzaamheid en geluidsreductie, het gaat om de aantallen. Nu nog tien procent groei is voor Aalsmeer een nachtmerrie scenario.'

IRONIE Het nut van dit hele gesprek kan worden samengevat in de volgende gebeurtenis. De bijeenkomst is afgelopen en de minister rijdt weg. Een groep demonstranten houdt symbolisch de auto tegen om met één minuut stilte aandacht te vragen voor de geluidsoverlast. De uitleg van de actie viel weg in het geluid van het overvliegende vliegtuig. De minister stapt uit en zegt dat ze niet kon horen wat er geroepen werd, waarop Koos Koelewijn ironisch zegt: 'Hoe zou dat nou komen.' Na uitleg; 'Zoals nu de auto, zullen wij ook de groei van Schiphol tegenhouden,' en een minuut stilte vertrok de minister.

Mandy van der Zwaard