• Een 'biobased' verkeersbord, gemaakt van gelamineerde bamboestroken.

    Provincie Noord-Holland

Provincie: verkeersborden van bamboe langs Bosrandweg

AALSMEER In Aalsmeer ligt binnenkort een heel bijzonder stukje provinciale weg. De provincie Noord-Holland gaat de Bosrandweg (N231) namelijk als eerste provinciale weg in Nederland inrichten als 'biobased' weg. Dat houdt in dat de weg volledig - van berm tot berm - wordt uitgevoerd met natuurlijke materialen die herbruikbaar (of met een mooi woord: circulair) zijn.

Langs de Bosrandweg worden biobased materialen getest, die nog nergens anders in Nederland worden gebruikt. Het asfalt van de rijbaan wordt voorzien van biobased bindmiddelen (bijvoorbeeld koolzaadolie). De verkeersborden worden van gelamineerde bamboestroken en bioplastic gemaakt. Verder worden biobased materialen toegepast in bijvoorbeeld lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, wegmeubilair en hectometerpaaltjes.

ZICHTBAAR Niet alle biobased materialen zijn zichtbaar voor het blote oog. Daarom plaatst de provincie informatieborden langs de weg over de verschillende toepassingen. Sommige materialen, zoals een 'natuurlijke' bruinige kleur asfalt zien de gebruikers wel. Begin 2019 komt er een informatiehuisje te staan, met informatie over de materialen. Iedereen is welkom hier een kijkje te nemen.