• Archief BDU

Provincie werkt aan Legmeerdijk tussen Amstelveen en Aalsmeer

AALSMEER De provincie Noord-Holland voert al sinds begin november 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de N231. Hierdoor kan mogelijk hinder ontstaan. Komende maand zijn er verschillende momenten waarop weggebruikers hinder kunnen ondervinden. 

De provincie doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt het verkeer zoveel mogelijk met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden geleid. Daarnaast is het een aantal dagen nodig om de weg volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden op het eerste deel en tweede deel van de Bosrandweg en Beneluxbaan zijn inmiddels afgerond.

INRIT De Legmeerdijk is tussen de Aalsmeerderweg en de ingang van Tuincentrum Ranzijn van woensdag 1 mei 20.00 uur tot maandag 6 mei 5.00 uur afgesloten. Naast de inrit van het bedrijf Loogman die vanaf de Legmeerdijk op de Aalsmeerderweg uitkomt, wordt een bypass gecreëerd zodat het verkeer komend van de Aalsmeerderweg de kruising van de Legmeerdijk en de Beneluxbaan op kan rijden. Bedrijventerrein Schweitzerlaan is bereikbaar via de route Beneluxbaan-Hammarskjödsingel-Sacharovlaan-Assering-Schweitzerlaan.

Voor fietsers geldt dat zij worden verzocht om te rijden via de Marshallsingel, Tolheksbos, Sparrendaal en Schweitzerlaan richting Legmeerdijk-Noord en vice versa.

AFGESLOTEN In fase 2 is de Legmeerdijk tussen de ingang van Tuincentrum Ranzijn en de Marshallsingel van woensdag 15 mei 20.00 uur tot maandag 20 mei 5.00 uur afgesloten. In fase drie (24 mei 20.00 uur tot 27 mei 5.00 uur) volgt het stuk tussen huisnummer 194 en de rotonde met de Jane Adamslaan, als laatste is van 14 juni 20.00 uur tot 17 juni 5.00 uur het stuk tussen de kruising met de Machineweg en de kruising met de Japanlaan aan de beurt. 

Er wordt gewerkt aan een aantal oversteekplaatsen. Dit betekent voor fietsers, ruiters en voetgangers dat zij tijdelijk ergens anders moeten oversteken. In de buurt wordt een tijdelijke oversteekplaats aangelegd. De werkzaamheden aan het fietspad langs de Bosrandweg vinden pas in juni plaats. Dan is het wel noodzakelijk om het fietspad af te sluiten. De data van die afsluitingen en de omleidingsroute vindt u binnenkort ook op deze pagina.

ANDERE ROUTE Buslijn 171 en 199 rijden vanwege de werkzaamheden een andere route, waardoor haltes komen te vervallen en reistijd kan toenemen. Buslijn 199 wordt van vrijdag 15 maart 20.00 uur tot en met donderdag 4 april 5.00 uur omgeleid via de Nieuwe Meerlaan en de Handweg. De extra reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten. Haltes Rietwijkeroordweg, Camping Amsterdamse Bos en Schinkeldijkje komen hierdoor tijdelijk te vervallen. De vervangende halte is tijdelijk te vinden op de Nieuwe Meerlaan (richting Amstelveen) en op de Bosrandweg net na de rotonde (richting Schiphol).

Buslijn 171 wordt van 28 maart 20.00 uur tot en met donderdag 4 april 5.00 uur omgeleid via de Beneluxbaan en ter plaatse van de Handweg vervolgt de bus zijn normale route. De reistijd blijft gelijk. Haltes Schinkeldijkje, Zwarte pad en Pastoor Brouwerslaan komen hierdoor tijdelijk te vervallen. De vervangende halte is tijdelijk te vinden op de Handweg (richting Aalsmeer) ter hoogte van de Noorddammerlaan.

Meer actuele informatie over buslijnen staat hier.