• Fractieassistenten geïnstalleerd

    Truus Oudendijk

Raadsvergadering in teken van benoemingen

AALSMEER Op de agenda van de raadsvergadering op 19 april stond onder andere de benoeming van de commissievoorzitter en vicevoorzitters van de raad, leden en voorzitter van de auditcommissie, leden van de werkgeverscommissie, leden van de Regioraad Vervoersregio Amsterdam en de benoeming van de fractieassistenten, die ieder deze avond de eed of de belofte aflegde.

Truus Oudendijk

Voor het CDA zijn dat de heren Winkels en Kaslander, de heren Abbenhues en Treur nemen die rol voor hun rekening bij de VVD, de heer Smolders en mevrouw Vogelaar bij Absoluut Aalsmeer, en de heer Verbeek en mevrouw Vertregt bij GroenLinks, D66 wordt versterkt door de heer De Vries en de heer O. El Hri en mevrouw Langezaal assisteren de PvdA. Ze kregen allemaal namens de gemeente een mooie bos bloemen uitgereikt.

BANDJESAVOND TOT MIDDERNACHT Tot slot van de vergadering stelde René Martijn (AA) vragen over de eindtijd van muziekoptredens op vrijdag en zaterdag op het Raadhuisplein. Volgens hem is een uur 's nachts de afgesproken eindtijd, maar zijn er berichten in de media verschenen dat die tijd gewijzigd wordt naar twaalf uur. De burgemeester beaamde dat een uur inderdaad de juiste tijd is, maar dat geldt alleen voor de activiteiten en mét geluidsbeperking. Harde muziek moet om twaalf uur stoppen. 'Zo staat het in de evenementennota en dat hebben we ook met elkaar afgesproken.' Normaal gesproken mag geluid van meer dan 75 DB alleen tot elf uur 's avonds. Tijdens bandjesavond wordt daar van af geweken, maar later dan twaalf uur mag niet', zei Nobel. 'Het Raadhuisplein is een klankkast en het zou niet reëel zijn naar de omwonenden om van de gemaakte afspraak af te wijken.' Op het Praamplein zijn meer decibellen toegestaan. Dit jaar wordt de evenementennota geëvalueerd. In eerste instantie met de organisatoren, maar in het derde kwartaal wordt ook de omwonenden naar hun mening gevraagd. Misschien zijn de afspraken te herzien. Maar het huidige beleid staat het niet toe.