• Als het Waterfront realiteit is, ziet het er hier heel anders uit.

    Kenneth Samp
  • Artistieke impressie van het Waterfront.

    Gemeente Aalsmeer

Realisatie 'Aalsmeer Waterfront' stap dichterbij dankzij SLS

AALSMEER De realisatie van het ambitieuze project Waterfront in Aalsmeer is weer een stap dichterbij. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) besloot namelijk onlangs een bijdrage van 3,2 miljoen te verlenen aan het project. 

Met het Waterfront wil de gemeente Aalsmeer de waterkant bij de Watertoren en het Surfeiland een metamorfose geven.  Het front is bedoeld om de 'beleving van de Westeinderplassen te intensiveren en het aanzicht van de 'kustlijn' te verfraaien', zo schrijft de gemeente vol enthousiasme in een bericht.

VOORKEUR In februari werd al bekend dat de gemeente een voorkeur heeft uitgesproken voor het zogenaamde 'droommodel', een model waarbij onder meer de pier bij het Surfeiland wordt verlengd, het zandstrand wordt uitgebreid aan de zuidzijde van de Watertoren en er een vlonder en een verblijfsruimte aan de voet van diezelfde Watertoren komen. Met de bijdrage van de SLS kunnen deze projectonderdelen worden gerealiseerd.

"Dit zijn plannen met een grote maatschappelijke plus", laat Joost Wagemakers van SLS in een reactie weten. "Meer mensen die op een laagdrempelige manier kunnen genieten van de rust en de ruimte die de plassen te bieden hebben, en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer vergroten. Daarbij is het project echt in samenspraak met de bevolking tot stand gekomen."

LEEFBAARHEID De SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en draagt bij aan projecten die de leefbaarheid rond de luchthaven verbeteren of in stand houden. Een vlonder, een buitendouche en barbecueplekken worden ook door de stichting gesubsidieerd.

"Hiermee wordt de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de oevers van de Westeinderplassen verbeterd. We vergroten de mogelijkheden voor waterrecreatie en de mogelijkheden voor niet-seizoensgebonden recreatie in Aalsmeer en mensen kunnen elkaar makkelijker ontmoeten langs de waterlijn", zegt verantwoordelijk wethouder Robbert-Jan van Duijn. "Bovendien versterkt het de identiteit van Aalsmeer als 'bloemendorp aan het water'." De plannen gaan in totaal zo'n 6 miljoen euro kosten. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt een deel van de kosten op zich.

NAUW BETROKKEN Aalsmeer Waterfront komt tot stand in een uitgebreid participatietraject. Inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zo zijn wensen van, met name, jonge inwoners door het gebruik van een app in kaart gebracht en is een 'beachevent' georganiseerd om plannen te verzamelen. Een openbaar toilet, oplaadpunten voor elektrische fietsen, een kade met wandelpromenade, schaduwplekken met bomen en extra parkeren zijn voorbeelden van plannen en ideeën uit de participatie.

Er kwamen ook vragen over de verkeersafwikkeling en de mogelijkheden voor parkeren. Die onderwerpen worden nog nader onderzocht. "Wij willen onze inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van het Waterfront", zegt wethouder Van Duijn. "Alleen op die manier maken we Aalsmeer samen aantrekkelijker en klaar voor de toekomst." De plannen gaan in de nabije toekomst nog diverse inspraakprocedures doorlopen.