• Open Monumentendag 2019 - Crash '40 '45

    Jan Aukes

CRASH mag in Fort blijven

AALSMEERDERBRUG Het oorlogs- en verzetsmuseum CRASH kan toch in het historische Fort in Aalsmeerderbrug blijven. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer laten weten in een brief aan de dorpsraad van Rijsenhout.

Tot verdriet van velen stond CRASH op de nominatie om te verhuizen naar een andere locatie in Haarlemmermeer. De gemeente zou het Fort bij Aalsmeer veel meer open willen stellen voor belangstellenden en in dat geval zou er voor het museum geen plek meer zijn.

ONRUST De vorige cultuurwethouder Derk Reneman ging in de vorige raadsperiode met het bestuur van CRASH op zoek naar een geschikte locatie voor het museum. De voorgenomen verhuizing leidde tot veel onrust onder bestuurders en vrijwilligers van het museum. Maar in de brief aan de dorpsraad staat dat de zoektocht naar een alternatieve locatie niks heeft opgeleverd. De opties waren óf niet geschikt voor de expositie van CRASH óf veel te duur om te realiseren.

De huidige Haarlemmermeerse wethouder voor Cultuur, Marja Ruigrok, zei eerder tegen de gemeenteraad dat zij in gesprek bleef met het CRASH-bestuur. Zij sloot daarbij niet uit dat het museum toch in het Fort zou kunnen blijven.

Dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn, zo staat te lezen in de brief aan de dorpsraad van Rijsenhout. De oplossing komt van Stadsherstel Amsterdam, een organisatie die monumenten opknapt en daarna exploiteert. Stadsherstel heeft bij de gemeente een levensvatbaar plan ingediend, waarin ook rekening is gehouden met museum CRASH.

Het college is enthousiast over het plan. De uitvoering ervan staat nog niet voor de volle honderd procent vast, omdat de Raad van Commissarissen van Stadsherstel nog akkoord moet gaan.

HORECA In het Fort komt een prominente plek voor horeca. Het ligt daarom voor de hand dat de grootste ruimte in het complex voor een horecabedrijf wordt bestemd en dat museum CRASH naar een alternatieve ruimte moet verhuizen. Ook wordt het Fort meer opengesteld voor verhuur aan derden.

Het plan van Stadsherstel is behalve voor het bestuur en de vrijwilligers van het museum ook goed nieuws voor fracties uit de gemeenteraad. De fracties van HAP, D66 en GroenLinks hadden al eerder kritische raadsvragen gesteld over de gedwongen verhuizing. HAP laat via Twitter weten blij te zijn dat er eindelijk duidelijkheid is voor bestuur en vrijwilligers van CRASH.

Frits Verhagen