• Artistieke impressie van het Waterfront.

    Gemeente Aalsmeer

Omwonenden uiten zorgen over plannen 'Waterfront'

AALSMEER De gemeente heeft ambitieuze plannen met betrekking tot het verfraaien van de Westeinderboulevard. De voorkeursvariant is vastgesteld, al was daar in december nog wel een uitgebreide discussie over in de politiek. Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) levert een flinke financiële bijdrage van meer dan drie miljoen, maar heeft daar wel als voorwaarde aan gekoppeld dat het plan een blijvend draagvlak moet hebben. Omwonenden uiten daar nu hun twijfels over in een brief naar het bestuur van SLS en vragen hen om de financiële bijdrage vooralsnog uit te stellen in afwachting van nader onderzoek en aanpassing van het plan.

De bewoners van de Roerdomplaan, Stommeerweg, Masstraat, Venusstraat en de Kudelstaartseweg hebben zich verenigd en bij elkaar 110 handtekeningen opgehaald van mensen die hun standpunt ondersteunen. Ze vinden dat het nog te vroeg is om in te stemmen met de beschikbaarstelling van de totale financiële bijdrage voor het project, omdat het "voldoende maatschappelijk draagvlak bij de direct aanwonenden ontbreekt."

AANPASSINGEN De bewoners wijzen er in de brief naar SLS op niet tegen de project te zijn, maar wel graag aanpassingen te zien aan de plannen van de gemeente. Zo zien zij graag dat de parkeer- en verkeersproblematiek een centraal onderdeel wordt van het Waterfront-project. "Wij maken ons grote zorgen dat als het strand qua oppervlak drie maal zo groot wordt er ook drie maal zoveel mensen uit de regio gaan komen met als gevolg parkeeroverlast, trailerstalling overlast en toename van verkeer. Kortom deze locatie is niet geschikt voor een regionale functie", zo stellen zij.

MEEPRATEN De bewoners vinden het ook jammer dat zij niet eerder gevraagd zijn om mee te praten over de invulling van het project, dat in totaal zo'n zes miljoen moet gaan kosten. "Het aantal parkeerplaatsen is nu beperkt. Met de plannen komen er onder meer langs de Zwarteweg wel zeventig parkeerplaatsen bij, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit aantal voldoende is. Reeds eerder is het bestuur met een oplossing gekomen waar 250 (!) parkeerplaatsen werden gecreëerd, waar wel uit blijkt wat de verwachting is. Deze oplossing, welke nooit met de bewoners is besproken, werd ook schielijk weer ingetrokken. Kortom een zwalkend beleid ten aanzien van het toekomstig parkeren", zo vinden de aanwonenden. "Wij pleiten daarom voor een gedegen en betrouwbaar onderzoek vanuit de gemeente wat eerst goed met de bewoners wordt afgestemd. Zodat wij als bewoners te allen tijde onze auto's kunnen parkeren, eventueel door aanvullend parkeerbeleid. Verder zijn wij voorstander van het uitbreiden van de fietsenstallingen, omdat daarmee juist de lokale bezoekers bediend worden."

TRAILERS Met het huidige gebruik van de brandweerhelling worden er op zomers dagen al tientallen trailers geparkeerd langs de Zwarteweg, zo stellen de bewoners. De gemeenteraad heeft inmiddels al besloten beide nieuwe trailerhellingen te laten vervallen vanuit de voorkeursvariant. "Graag zouden wij zien dat bij de definitieve oplossing ook het stallen van de trailers wordt meegenomen, bij voorkeur op de ruime parkeerlocatie bij zwembad de Waterlelie om overlast in de wijk te voorkomen."

VERKEERSTOENAME Ook de verkeerstoename zien de bewoners als een heikel punt. "Naar de gemeente is duidelijk aangeven dat de Stommeerweg nu al een drukke weg is, ondanks het regulerend stoplicht waardoor een wegstrook wisselend gebruikt moet worden. De organisatie van evenementen of de komst van voorzieningen zal nog meer ongewenst verkeer aantrekken." 

Het op 12 december door de gemeenteraad goedgekeurde collegevoorstel is niet samen met de directe omwonenden vormgegeven, zo zeggen zij zelf. "Wij zijn nooit persoonlijk uitgenodigd daarvoor. Naast het ontbreken van draagvlak maken wij ons ook zorgen om de leefbaarheid door toenemend geluidsoverlast (evenementen en radio's) en fijnstof (strandzand en as van de barbecue plekken)", zo luidt het in de brief.

REACTIE Joost Wagemakers, directeur van Stichting Leefomgeving Schiphol, zegt in een reactie aan het Witte Weekblad: "SLS heeft al een beschikking afgegeven voor een subsidie voor het Waterfront. SLS neemt graag de tijd om in overleg te treden met alle betrokkenen over mogelijke problemen en oplossingen.  We willen de tijd nemen om tot een goed plan te komen."

Mariëlle Tukker