• Ronald Fransen laat zien dat hij zelf ook goed in het pak zit, al is het zonder stropdas.

    Truus Oudendijk

Ronald Fransen vervangend voorzitter in de raad

AALSMEER De verkiezing van een eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad, leverde leuke presentaties op in de vergadering van 5 juli. Zowel Dirk van Willegen (CDA) als Ronald Fransen (GroenLinks) hadden zich voor deze functie aangemeld. In een eerdere vergadering kregen beide heren een gelijk aantal stemmen, waarop burgemeester Nobel besloot dat ieder maar een pitch moest houden om duidelijk te maken waarom ze deze functie ambieerden.

Truus Oudendijk

EIGENSCHAPPEN Fransen had zich verdiept in zijn voorgangers en hun specifieke eigenschappen en noemde als eerste voorbeeld Joost Hoffscholte die iedereen met respect behandelde en een talent had om mensen te verbinden. Pieter Litjens was een snelle denker met een kordaat optreden en een snelle beslisser. Theo van Eijk had een eigen stijl waar de raad aan moest wennen, maar ook een flinke dosis humor. Van Jobke Vonk heeft hij geleerd dat het belangrijk is om het reglement goed te kennen. René Martijn geeft een zuiver technische invulling aan de rol van voorzitter en Fransen bewondert de manier waarop hij snel en effectief van gedaante kan wisselen: binnen dezelfde vergadering van raadslid naar voorzitter. Jeroen Nobel gunt ieder het zijne en geeft veel ruimte voor het debat. 'Stel dat ik voorzitter word' zei Fransen, dan zal ik alle genoemde eigenschappen laten zien.'

GOED GEKLEED Om zichzelf te presenteren refereerde Van Willegen aan zijn lange ervaring als voorzitter van de commissievergaderingen. Hij is altijd aanwezig in het presidium en ook steevast present bij werkbezoeken. 'Ik heb een grote fractie achter me staan en kom niet in conflict met andere portefeuilles' legde hij uit. Als extra bonus voegde er nog aan toe dat hij altijd goed gekleed in de vergaderingen verschijnt, vaak met een Aalsmeer stropdas. Het zal hem niet gebeuren dat hij in T-shirt de raad zal voorzitten. Of dat nou een hint was naar collega's die meer casual verschijnen, valt te betwijfelen. Het leverde hem helaas niet genoeg stemmen op. Fransen behaalde een meerderheid van vijftien stemmen.