• Truus Oudendijk

Rooie Dorp laat lang op zich wachten

AALSMEER In de laatste commissievergadering van deze raadsperiode stonden een aantal interessante onderwerpen ter discussie. Onder andere de bouw van 63 woningen aan de Machineweg, waarvoor een gewijzigd bestemmingsplan moet worden opgesteld. Het betreft hier het nieuwe 'Rooie Dorp'.

Truus Oudendijk

Bewoners kunnen niet wachten tot er eindelijk iets gaat gebeuren. 'Het is niet in woorden uit te leggen wat dat eindeloze wachten voor ons heeft betekend' zei Hedwig van de Peet als inspreker tijdens de vergadering. 'In april 2011 was de eerste informatie avond en nu zeven jaar later vragen wij ons nog af: 'Wanneer kunnen we eindelijk terug?' Eppo Buskermolen (CDA) beaamde dat het allemaal veel te lang geduurd heeft. 'Zes jaar lang zijn bewoners in onzekerheid gebleven en dat had niet mogen gebeuren. Zowel de gemeente als Eigen Haard hebben te lang een afwachtende houding aangenomen.' Wethouder Van der Hoeven was het met hem eens: 'Maar het is een complex proces, waar het aan diverse kanten is misgegaan', zei hij. 'Wij zij blij dat het bestemmingsplan akkoord is en we zo spoedig mogelijk kunnen gaan bouwen.' Op vragen vanuit de raad of de nieuwe woningen gasloos worden aangelegd, legde hij uit dat Eigen Haard de mogelijkheden gaat bekijken, maar dat de gemeente het niet kan verplichten. Als bewoners gas willen moet dat aangelegd worden.

Dick Kuin miste variatie in de hoogtes van de woningen in het bestemmingsplan. Volgens hem zijn in het beeldkwaliteitsplan andere verwachtingen gewekt wat betreft de diversiteit in bouw. PACT stelde vragen over de speelplekken die weggehaald worden. 'Die komen weer terug', maar op een andere locatie, verzekerde de wethouder. Het aantal parkeerplekken wordt iets minder dan oorspronkelijk gepland, maar het voldoet in ieder geval aan de gestelde norm bij dit type woningbouw.

WONINGEN KUDELSTAARTSEWEG Een ander plan dat deze avond besproken werd, zijn de zeven woningen die aan de Kudelstaartseweg gebouwd worden. 'Kunnen we concluderen dat iedereen blij is met dit plan?' was de vraag vanuit de VVD. 'Misschien hadden ze liever dat er helemaal niet gebouwd werd' zei Annehues, 'Maar Vanuit de direct aangrenzende bewoners zijn er geen zienswijzen ingediend. Met de naast liggende zeilschool, is rekening gehouden, die kan ongestoord gebruik blijven maken van het water. Betrokken partijen zijn zorgvuldig met elkaar om gegaan en met ieders belangen is terdege rekening gehouden. Ook bij deze woningen is er geen garantie voor gasvrij bouwen. De intentie ligt er, maar verplichten kan nog niet. CDA noemde het een 'gedragen' plan en zei blij te zijn dat eindelijk de puinhoop en de hekken verdwijnen en het terrein straks een mooi entree vormt naar Kudelstaart.

Beide plannen komen nog wel ter behandeling in de raad van 15 maart.