• Gemeente Aalsmeer

Ruim 130 inwoners sturen idee in om gemeente aantrekkelijker te maken

AALSMEER Ruim 130 inwoners van Aalsmeer hebben de afgelopen 1,5 maand via de website Participatie.aalsmeer.nl een idee ingestuurd om de gemeente aantrekkelijker te maken. Er zijn in totaal zo'n 500 accounts aangemaakt en bijna 1.400 inwoners stemden positief op de ideeën. 

Sinds 14 maart mochten inwoners ideeën plaatsen voor een aantrekkelijker Aalsmeer op het online participatieplatform dat de gemeente in leven heeft geroepen. Er kwamen ideeën binnen van ruim 130 inwoners, op uiteenlopende gebieden als natuur en biodiversiteit, straten en pleinen, sport en wonen.

SPEERPUNTEN De gemeente Aalsmeer wil samen met haar inwoners Aalsmeer mooier, groener, veiliger, schoner en duurzamer maken. Daarom gingen wethouders Wilma Alink en Robert van Rijn op zoek naar goede ideeën. Het gaat vooral om kleinschalige verbeteringen in de buitenruimte die snel te realiseren zijn. Dit draagt bij aan een van de speerpunten van het college: verbeteren van de leefbaarheid. In totaal is hiervoor een half miljoen euro beschikbaar.

"Het is mooi dat deze nieuwe vorm van participeren zo aanslaat bij bewoners", zo vinden Alink en Van Rijn. "Het laat zien dat deze laagdrempelige manier past bij het huidige onlinetijdperk en leidt tot leukere en meer ideeën. Daarnaast is meteen ook duidelijk door het stemmen van medebewoners of er draagvlak is voor een idee. We gaan het participatie-instrument dan ook vaker inzetten."

Ook konden inwoners ideeën op papier indienen in één van de vier ideeënbussen bij de supermarkten in de gemeente Aalsmeer. Die analyseert nu alle ideeën. De uitkomsten van de ideeën op de website komen rond 20 mei op de pagina 'realisatie projecten' op Participatie.aalsmeer.nl. Ook als ideeën niet uitvoerbaar zijn komt hierover een uitleg op de website.