• Saskia Huisman geeft uitleg over de rol van Veilig Thuis

    Truus Oudendijk

Sociale teams geven uitleg over veiligheidsketen voorkomen huiselijk geweld

AALSMEER Onderdeel van de nota sociaal domein, die in het najaar door de raad wordt vastgesteld, zijn de maatregelen die genomen worden voor het inperken van huiselijk geweld. Helaas komt dat nog overval voor, ook in Aalsmeer.

Om inzicht te krijgen wat er binnen dit kader gebeurt was er donderdagavond 23 mei een presentatie in het gemeentehuis. Waarbij vertegenwoordigers van diverse organisaties duidelijk maakten welke rol het sociaal team vervult, wat de doelstelling is van de diverse instellingen en welke afspraken er zijn. Na afloop van de presentatie was er voor de aanwezige raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen over specifieke gevallen. In het kader van de privacy vond dit plaats in een aparte kamer, zonder aanwezigheid van pers of publiek.

PREVENTIE De overkoepelende doelstelling is het voorkomen van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties, zoals in het gezin, in de ouder-kind relatie of tussen partners. Om dat te realiseren is preventie nodig en zodra er al sprake is van geweld die geweldspiraal te doorbreken. Daarbij moet de veiligheid van de betrokkenen onmiddellijk gewaarborgd worden.

RISICO "In de meeste gezinnen gaat het goed", legde Astrid Wennekers, sociaal beleidsmedewerker, uit. "Die maken gebruik van de aanwezige voorzieningen. Maar er is een aantal risicofactoren zoals: schulden, geen inkomen, GGZ problematiek of geweld dat een gewoonte is geworden, dat in families zit en over gaat van ouder op kind." Bij risicogezinnen neemt de GGD actie, gaat naar de ouders toe en vraagt welke hulp ze kunnen gebruiken, onder andere bij opvoeden. Ook de sociale samenhang binnen de wijken kan er voor zorgen dat het goed blijft gaan. Zoals een goed opvoedkundig klimaat op scholen en op de kinderopvang. Vanuit de raad kwam de vraag of er ook gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen, zij kennen het traject en weten ook wat er in mist. Een terecht punt, volgens Wennekers. In het regioprogramma komt dat inderdaad ter sprake, er is veel kennis bij die groep en er wordt gekeken waar en hoe deze mensen inzetbaar zijn om andere mensen verder te helpen.

MELDINGEN Saskia Huisman, teammanager Veilig Thuis, gaf uitleg welke rol Veilig Thuis speelt in het voorkomen van huiselijk geweld. Sinds 1 januari is de wijze van beoordelen van onveilige situaties in huis aanzienlijk verbeterd. Er kan goed gefilterd worden op acute onveiligheid, structurele onveiligheid en problematische situaties die allemaal bij VT gemeld kunnen worden. VT is 24/7 bereikbaar. Bij kindermishandeling of geweld bel je een landelijk nummer en vermeldt dan de woonplaats, daarna word je doorgeschakeld naar het plaatselijke team van VT dat altijd tot 22.00 uur bereikbaar is. Iedereen kan melding doen, zowel particulieren als professionals en dat kan schriftelijk of telefonisch. Ook 's nachts is er iemand aanwezig voor noodgevallen. Na melding zal VT zo snel mogelijk overdracht regelen om de onveilige situatie op te heffen. De politie is overigens de grootste melder bij Veilig Thuis.

Truus Oudendijk