Statiegeld op flesjes en blikjes

AALSMEER Zwerfvuil is een hardnekkig probleem, al die blikjes en plastic flesjes die achteloos op straat worden gegooid zijn een bedreiging voor mens, dier en milieu. Statiegeld heffen op blikjes en plastic flesjes zou ander gedrag te weeg kunnen brengen.

Truus Oudendijk

Als iets geld oplevert zijn mensen eerder geneigd het in te leveren. PACT diende er in de raadsvergadering van 1 februari een motie over in met het voorstel aan het college om zich als gemeente aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, een organisatie die een beroep doet op de Nederlandse en Belgische regering om statiegeld in te voeren voor PET flesjes en drankblikjes. De Statiegeldalliantie groeit razendsnel, veel bedrijven en organisaties hebben zich er bij aangesloten en inmiddels ook dertig gemeentes, waaronder Amstelveen. De fracties noemden unaniem de motie sympathiek. Zonder uitzondering zijn ze allemaal voorstander van het invoeren van statiegeld om iets aan het zwerfvuil te doen, maar om dat te bewerkstelligen via een alliantie, daar hadden de meesten hun bedenkingen tegen. 'Is dat nou de manier om het op te lossen?', zei Dirk van Willigen (CDA) 'Er komen zoveel allianties op ons af. Dan is het eind zoek.' Ook Dick Kuin had zijn twijfels. Over de plastic soep waaraan PACT refereerde heeft hij een ander idee.

Teun Treur (VVD) was van mening dat het plaatsen van meer afvalbakken ook een middel is om zwerfvuil te bestrijden. Hij zorgde voor veel hilariteit in de raadzaal met zijn verspreking: 'Ik heb er een bij ons aan de winkelmuur gehangen en die zit altijd vol met mensen die hun blikjes weggooien.'

Alvorens te stemmen wachtten de fracties eerst het advies van de wethouder af. En ook die bleek geen voorstander van het aansluiten bij de Statiegeldalliantie en ontraadde de motie. 'Dat is niet de weg waarop we het aan moeten pakken' zei Jop Kluis. 'Via de Vereniging Nederlandse Gemeente kunnen wij rechtsreeks het kabinet benaderen met de vraag om dit op de agenda te zetten.' PACT was blij met de toezegging van de wethouder een brief te zullen sturen naar het kabinet, maar ook teleurgesteld dat de motie werd verworpen. Wilma Scheltema: 'Steden als Amsterdam en Rotterdam hebben zich aangesloten bij de alliantie. En ook Amstelveen heeft die keuze gemaakt. Waarom moeten wij het dan weer beter weten?'