• PR De Binding

Stichting De Binding zoekt kampmateriaal uit 1940-1960

AALSMEER Het is een hele klus, 75 jaar kampmateriaal digitaliseren. Toch is dat niet het probleem. Het materiaal vinden, dáár zit het grootste knelpunt. De archiefcommissie hoopt alles klaar te hebben voor het vijftigjarig jubileum van Stichting De Binding in 2021 en doet bij deze een oproep aan eenieder die met een kamp mee geweest is of een ouder familielid heeft dat vroeger mee geweest is. Jerry Schuurman, de woordvoerder van de commissie, vertelt over de zoektocht, de privacywetgeving en de herkenning.

Mandy van der Zwaard

"Ruim twee jaar geleden, in aanloop naar het 75-jarig bestaan van de Bindingkampen kwam het idee op, om al het materiaal te digitaliseren en zo de geschiedenis te behouden voor de jongere generaties." Bindingkampen zijn zomerkampweken voor kinderen van elf tot en met zeventien jaar, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de oorlog. In 1942 is het eerste Doopsgezinde Aalsmeerse jongerenkamp ontstaan, waarna er in 1948 een meer gestructureerde organisatie kwam onder de naam Aalsmeerse kinderkampen. Nog steeds wordt er in de kinderkampen de basis gelegd voor een leven vol gedeelde herinneringen en voor het kampleven zelf. De kampen werden tot 1970 georganiseerd vanuit de Doopsgezinde gemeente in Aalsmeer en daarna door de in 1971 opgerichte 'Stichting De Binding'.

Het organiseren, alsmede het meegaan als leiding, gebeurt allemaal door vrijwilligers en is in die opzet nooit veranderd.

DEELNEMERSLIJSTEN "Vanaf 2000 tot heden is er al vrij veel informatie. Vandaar dat nu juist het materiaal van de beginjaren onze grootste prioriteit heeft. Gezien de hoge leeftijd van de mensen die mee geweest zijn met de kampen van voor 1950, zijn we bang dat het verdwijnt of vergeten wordt. Met name de deelnemerslijsten zijn van groot belang om iedereen te kunnen vinden. Vandaar ook onze oproep aan iedereen die een ouder familielid heeft om zich eens te verdiepen in deze vraag. Misschien is het een leuke gelegenheid om oude fotoalbums of plakboeken weer eens te bekijken. Het zou zonde zijn als dit unieke materiaal verloren gaat."

TEGENSLAG "Al snel was onze website klaar, met een mooie structuur om alles terug te kunnen vinden. Helaas kwam toen het hele AVG gebeuren, oftewel de privacywetgeving, die een enorme stempel drukte op het verhaal. Het kon niet meer zoals wij het bedacht hadden, en heeft het ons maanden gekost om daar een oplossing voor te vinden. Toen dat gelukt was, konden we pas met een gerust hart verder. Nu gaan we er met hernieuwde kracht tegenaan, want het streven blijft om het af te hebben voor het vijftigjarig jubileum in 2021."

KAMP DNA Schuurman vertelt enthousiast over de zoektocht naar materiaal en zag al vele foto's, films en documenten voorbijkomen. "Je ziet nog steeds dezelfde gekkigheid voorbijkomen. Grondleggers Haasje Buis en Jeltje Adema, die overigens in de begin jaren zelf elk kamp meegingen als leiding, maakten al hetzelfde mee. Het verhaal, het kampthema, het wachterslied. Dat is iets wat je door alle jaren heen terugziet en wat de grote verbondenheid weergeeft. Uiteraard is er veel veranderd. Het is nu professioneler, zo moet de leiding in het bezit zijn van een Verklaring van Goed Gedrag en zijn er meer eisen aan de veiligheid. Maar het basisgevoel is hetzelfde, alsof je een soort kamp DNA hebt." Vragen, informatie of materiaal mag gemaild worden naar BEAU@debinding.nl