• Robert Joore

Subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties?

AMSTELVEEN Sportclubs in Amstelveen moeten subsidie kunnen krijgen voor het verduurzamen van hun accommodaties, onder meer voor isolatie, led-verlichting en zonnepanelen. In eerste instantie moet de subsidiepot daar 200.000 euro omvatten. Is dit ook iets voor Aalsmeer?

Het plan is ontstaan doordat sportclubs graag in duurzaamheid willen investeren, maar dit uiteindelijk financieel meestal toch net niet lukt. Clubs moeten een duwtje in de rug krijgen. De bedoeling is dat de gemeente een derde van de kosten voor de investeringen in duurzaamheid bij sportclubs voor z'n rekening neemt. De sportvelden zelf vallen niet onder de regeling. De reden hiervoor is dat bij sportvelden de discussie over wat duurzaam is vaak wat ingewikkeld ligt. Voor clubhuizen en verlichting is dat helderder.