• Martijn Beekman

Test politieke voorkeur met mijnstem.nl

AALSMEER Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente heeft een stemhulp laten maken.

Vanaf 20 februari kunnen kiezers op www.mijnstem.nl kijken welke partij het beste bij hun ideeën passen.

In Mijnstem gaat het bijvoorbeeld over bereikbaarheid en parkeren, afvalinzameling, woningbouw, verdere groei van Schiphol, duurzaamheid, ondersteuning aan minima, deregulering, voorschoolse opvang, evenementen en toerisme. Wat vindt de kiezer van deze onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Welke partijen passen het beste bij de ideeën van de kiezer?

Kijk op www.mijnstm.nl.