• Robert van Rijn, Hans Démoed en Robbert-Jan van Duijn.

    Truus Oudendijk

Van Duijn en Van Rijn samen op verkenning

AALSMEER Als grootste partijen na de verkiezingen gaan CDA en VVD samen verkennen hoe vorm te geven aan een nieuw bestuur in Aalsmeer.

Truus Oudendijk

Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA) zijn aangewezen als formateurs. Twee jonge ambitieuze politici, voor wie het een nieuwe rol betekent, maar wel een die ze met plezier oppakken. Ze kunnen rekenen op de steun van informateur Hans Démoed, die ze tijdens het proces met raad en daad terzijde zal staan. Ook hebben ze de instemming van de andere politieke partijen.

De komende week gaan de formateurs op zoek naar samenwerking. Welke partij is het meest geschikt om zich bij hen aan te sluiten? Als eerste is Absoluut Aalsmeer benaderd. Een logische stap omdat deze partij met vier zetels in de raad na CDA en VVD de grootste is. Het is echter nog geen garantie tot samenwerking. Alle partijen hebben aangegeven dat het goed zou zijn als het nieuwe college bestaat uit een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad en ze zijn ook allemaal bereid kandidaten te leveren voor in het college. Over het aantal wethouders zijn de meningen nog verdeeld. Dat varieert van vier tot zes. 'Werk aan de winkel de komende weken' is het advies van Démoed. 'Niemand kan op vakantie'.