• Gemeente Aalsmeer

Veel belangstelling voor thema-avond Verduurzaming

Truus Oudendijk

AALSMEER De thema-avond over verduurzaming, op donderdag 20 september in De Groenstrook trok veel belangstellenden. Een toekomstverkenning, een doorkijk naar 2030 met de bril van 2017. Met als doel bewustwording teweeg te brengen en na te denken welke bijdrage we kunnen leveren om Aalsmeer te verduurzamen.

Het is zaak deze wereld niet slechter achter laten dan we hem gekregen hebben. 'Wat gaat de gemeente doen met de uitkomst van deze avond?' was een van de eerste vragen uit het publiek. 'We hopen op nieuwe inzichten die we kunnen vertalen naar nieuw beleid' was het antwoord.

VAART MAKEN 'Later is allang begonnen', dat is simpel gezegd de conclusie als het gaat om waar we staan wat betreft duurzaamheid. 'De technologie is er', zei burgemeester Jeroen Nobel, zelf al acht jaar ambassadeur voor duurzame bouw, 'maar we doen er te weinig mee. Duurzaamheid is niet alleen belangrijk voor onze samenleving, maar ook voor ieder privé persoon. En we moeten er vaart mee maken. Als we nu niet in beweging komen zijn de voorgaande jaren verloren.'

CHOCOLADE Verschillende sprekers gaven hun visie over verduurzaming. Als eerste Maurits Groen, milieu-expert en duurzame ondernemer. Hij is een van initiatiefnemers van Kipster, een milieu- en diervriendelijke kippenboerderij. Ook heeft hij WakaWaka op de markt gebracht, een product dat iedereen, van backpacker tot ondernemer, van zonne-energie kan voorzien. Als voorbeeld hoe iets kleins uit kan groeien tot een imperium noemde hij het initiatief van Teun van der Keuken die zich aanmeldde als crimineel omdat hij ontdekte dat de productie van cacao gepaard gaat met kinderarbeid en slavernij en hij nog wel eens een reep chocolade at. Door zijn vasthoudendheid is Tony Chocolonely nu het tweede chocolademerk in Nederland, krijgen producenten een eerlijke prijs en is voor de kinderen onderwijs gegarandeerd.

AFVALSCHEIDING Op het gebied van afvalscheiding staan we als Nederland bovenaan' zei Groen 'Er is bijna geen land ter wereld, dat het zo goed doet. Het probleem is dat de staat verslaafd is aan fossiele energie. De opwarming van de aarde zorgt voor klimaatontwrichting en leidt tot onrust. Ook al stoppen we daar nu mee, dan denderen de effecten nog zo'n 75 jaar door.' Kleinschalig beginnen door je huizen te isoleren en elektrisch te verwarmen, is zijn advies. Die investering levert meer op dan je geld op een spaarrekening te zetten.

NIEUW ENERGIENET De visie van Harry Stokman, directeur van Direct Current, sloot daar feilloos op aan. Voor Aalsmeer liggen de kansen voor verduurzaming bij het realiseren van een nieuw energienet: een gelijkspanningsnet en dat aan te sluiten op zonnepanelen. Hij legde het simplistisch uit: alles wat herrie maakt gebruikt wisselspanning en alles wat leuk is gelijkspanning, zoals tv's en computers. 'We zijn rijk geworden door samenwerken, maar in de problemen gekomen door olie te gaan gebruiken. Maar de oplossing is zand. Daarmee kunnen we gelijkspanning maken.'

GEEN AARDGAS MEER Er werden die avond verschillende tafelgesprekken gevoerd met de drie duurzaamheid thema's: ecologisch, economisch en sociaal. De gesprekspartners kwamen na afloop met ideeën en suggesties. Op ecologisch gebied was iedereen het erover eens, in 2050 gebruiken we geen aardgas meer. Technisch is dat mogelijk, maar er is kapitaal en kennis voor nodig. De gemeente kan daar een regisserende rol in spelen. Waar we zelf op moeten letten is: duurzamer eten, biologisch, lokaal geproduceerd en seizoensgebonden. En minder vlees.

Economisch gezien had Piet Briët al duidelijk gemaakt dat Flora Holland hard werkt aan een circulaire economie, maar het publiek kwam nog met suggesties als: schoon produceren en zoveel mogelijk transport vermijden. Op persoonlijk gebied is het advies: doe langer met je spullen en laat ze repareren als ze stuk zijn. Niet zo gauw nieuw kopen.

COMMUNITY ART Sociaal verduurzamen is van een heel andere orde. Aalsmeer doet wat dat betreft heel veel. Er is een rijk verenigingsleven en mensen zijn gewend om te zien naar elkaar. Maar in het leggen van verbindingen is Aalsmeer minder goed. Zoals Amstelveen aandacht besteed aan zijn Japanse inwoners zou Aalsmeer meer aandacht moeten besteden aan de Poolse gemeenschap. Als mooi voorbeeld van sociale betrokkenheid werd het community-art project van de Kunstploeg genoemd. Een initiatief waarbij veel mensen elkaar ontmoeten.

Duurzaamheid is in feite gewoon fatsoenlijk omgaan met je omgeving en met elkaar.